Wetsvoorstel 36560-L - 15 mei 2024
Indiener: Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

De huidige status is onbekend
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief Algemene Rekenkamer
Jaarverslag