Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Ter informatie; advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer(s) daarop afwachten
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)