Wetsvoorstel 35362 - 17 december 2019
Indiener: Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbreng geleverd
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)