Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State en de reactie daarop van de indiener zijn ontvangen
Brief lid / fractie
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)