Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Niet controversieel verklaren
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Aanhouden tot ... (commissie)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)