Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden in afwachting van het verloop van de behandeling van het wetsvoorstel straffen en beschermen (Kamerstuk 35122)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)