Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Besluit als onder agendapunt 48
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Aanhouden tot ... (commissie)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)