Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel
Stemmen - zonder stemming aannemen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Leveren inbreng