Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Niet controversieel verklaren
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)