Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Aanhouden totdat het advies van de Afdeling Advisering van de Raad van State zal zijn ontvangen met de reactie van de initiatiefnemer daarop
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)