Wetsvoorstel 33605-F - 15 mei 2013
Indiener: Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aannemen (decharge verleend met uitzondering van de PVV, D66 en de SP)
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
Agenderen - wetgevingsoverleg
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd