Wetsvoorstel 33240-A - 16 mei 2012
Indiener: Melanie Schultz van Haegen (minister infrastructuur en milieu) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [en afdoen]
Lijst van vragen en antwoorden
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Agenderen - wetgevingsoverleg
Leveren inbreng
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd