Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Inbrengdatum voor het nader verslag vastgesteld op 15 juni 2013
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota van wijziging
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport