Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Het proces wordt afgebroken
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Aanhouden - aangekondigde nadere informatie afwachten
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)