Wetsvoorstel 32360-X - 19 mei 2010
Indiener: Eimert van Middelkoop (minister defensie, minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (GPV)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Behandelen [geen Parlisproces]
Behandelen [en afdoen]
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Jaarverslag