Wetsvoorstel 31924-IIA - 20 mei 2009
Indiener: Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Rapport Algemene Rekenkamer
Brief regering
Inbreng - feitelijke vragen