Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Er is niet over gestemd.

Status: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen
Stemmen - zonder stemming aannemen
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Leveren inbreng
Inbreng - feitelijke vragen