Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is niet meer in behandeling.

Voorstel is ingetrokken.

Status: Aanhouden tot na ommekomst van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de initiatiefnemer daarop
Brief lid / fractie
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)