Wetsvoorstel 22159 - 19 juni 1991

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is in behandeling.

Status: Onbekend
Memorie van toelichting
Voorstel van wet