Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 december 2017 Met genoegen heb ik kennisgenomen van de instemmende reactie van de leden van de fracties van de VVD, het CDA en de SGP. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Luchtvaartwet met het oog op de aanwijzing van luchtvaartterreinen waarvan gebruikt dient te worden gemaakt voor de landing van vluchten die een sterk verhoogd risico vormen om te worden gebruikt voor drugssmokkel. ...

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet criminaliteit luchtvaart openbare orde en veiligheid verkeer Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34026)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. ...

Voorstel van wet (Dossier 34026)
Voorstel van wet Voorstel van wet beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34026)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33692)
Voorstel van wet Voorstel van wet dieren landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33692)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap dieren landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU. ...

Nota van Verbetering (Dossier 33692)
Nota van Verbetering Nota van verbetering dieren landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 21 augustus 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) wordt de volgende verbetering aangebracht: In artikel I, onderdeel Y, artikel 14b, wordt in het eerste lid voor het woord «instantie» het woord «De» geplaatst. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33692)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting dieren landbouw onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33962)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). ...

Voorstel van wet (Dossier 33962)
Voorstel van wet Voorstel van wet ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33962)
Nota van verbetering Nota van verbetering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 4.16, tweede lid, wordt voor «2.24, eerste lid» ingevoegd: artikel. ...