Zoeken


Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34279)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 14 december 2015 Inhoudsopgave         Algemeen 1       1. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34279)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34279)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34279)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34614)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting jongeren zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen In dit wetsvoorstel zijn wijzigingen van de Jeugdwet opgenomen met betrekking tot de afschaffing van de ouderbijdrage. ...

Voorstel van wet (Dossier 34614)
Voorstel van wet Voorstel van wet jongeren zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34614)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap jongeren zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Jeugdwet, het Besluit Jeugdwet, het Burgerlijk Wetboek en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen met het oog op het afschaffen van de ouderbijdrage voor jeugdhulp. ...

Rapportagebrief over de aanpak van internationale misdrijven (Dossier 34550-VI)
Rapportagebrief over de aanpak van internationale misdrijven Brief regering begroting financiën Nr. 105 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 8 maart 2017 1. ...