Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 34026)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake overgang van de wettelijke taken van kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven naar de Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven. ...

Voorstel van wet (Dossier 34026)
Voorstel van wet Voorstel van wet beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34026)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33962)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet). ...

Voorstel van wet (Dossier 33962)
Voorstel van wet Voorstel van wet ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33962)
Nota van verbetering Nota van verbetering ruimte en infrastructuur ruimtelijke ordening Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 1 juli 2014 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel 4.16, tweede lid, wordt voor «2.24, eerste lid» ingevoegd: artikel. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34531)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) I. ...

Voorstel van wet (Dossier 34531)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34531)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende Wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van een nieuwe organisatiestructuur. ...