Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Toekomstig internationaal klimaatbeleid (Dossier 30495)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, financiering klimaatadaptie Verslag van een algemeen overleg 30 495Toekomstig internationaal klimaatbeleidnr. 8VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 oktober 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, de vaste commissie voor Financiën2 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken3 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Bos van Financiën en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 8 september 2009 over de financiering van internationaal klimaatbeleid (30 495, nr. ...

Vergaderingen Interim Committee en Development Committee (Dossier 26234)
Verslag algemeen overleg IMF-Wereldbank, gehouden op 10 september 2009 Verslag van een algemeen overleg 26 234Vergaderingen Interim Committee en Development Committeenr. 95VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën, en met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 6 juli 2009 inzake het verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC), alsmede het verslag van het kiesgroepoverleg (26 234, nr. ...

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Dossier 21501-02)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de RAZEB Verslag van een algemeen overleg 21501-02Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingennr. 925VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 oktober 2009De vaste commissie voor Europese Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben op 10 september 2009 als volgt overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken:10.00 uur tot ca. 11.00 uur Algemene Zaken, met daaraan toegevoegd de ingelaste bijeenkomst van de Europese Raad van 17 september 2009 en 11.00 tot 12.30 uur Externe Betrekkingen.Daarbij kwamen aan de orde:– de geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Europese Raad van donderdag 17 september 2009 (21 501-20, nr. ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 26485)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 december 2009, inzake Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag van een algemeen overleg economie handel ondernemen 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemennr. 83VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 januari 2010De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit4, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid5 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 hebben op 9 december 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 19 mei 2009, houdende de brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor Jaarverslaggeving (26 485, nr. ...

Europese Raad (Dossier 21501-20)
Verslag van een agemeen overleg, gehouden op 15 september, inzake de Europese Raad Verslag van een algemeen overleg europese zaken internationaal Nr. 484 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 11 oktober 2010De vaste commissie voor Europese Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben op 15 september 2010 overleg gevoerd met minister-president, minister Balkenende van Algemene Zaken over: − de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 14 september 2010, over het verslag van de Informele Raad Buitenlandse Zaken («Gymnich») van 10 en 11 september 2010 en van de Raad Algemene Zaken (21 501-02, nr. 986); − de brief van de minister van Buitenlandse Zaken, d.d. 14 september 2010, over de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 16 september te Brussel (21 501-20, nr. 482).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,Van Bommel De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken,Ormel De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,Blok De griffier van de vaste commissie voor Europese Zaken,Nijssen Voorzitter: Van BommelGriffier: NijssenAanwezig zijn vijf leden der Kamer, te weten: Van Bommel, Ormel, Ten Broeke, Bontes en Grooten minister Balkenende van Algemene Zaken, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Ik verwelkom de minister-president, de leden van de commissie en de staf. ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 26485)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag van een algemeen overleg economie handel ondernemen 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemennr. 66VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 31 maart 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit4, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid5 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 7 november 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 61);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 22 december 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 62);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 6 januari 2009 met de uitgebreide kabinetsreactie op het SER-advies Duurzame globalisering (26 485, nr. 63);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen/transparantiebenchmark 2008 (26 485, nr. 64);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 19 februari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 65).)Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Jan Jacob van Dijk Griffier: De VethVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Wij hebben drie uur uitgetrokken voor dit algemeen overleg. ...

Vergaderingen Interim Committee en Development Committee (Dossier 26234)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 15 april 2009, over de IMF/Wereldbank Verslag van een algemeen overleg internationaal internationale samenwerking 26 234Vergaderingen Interim Committee en Development Committeenr. 91VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 19 mei 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 hebben op 15 april 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 23 december tot en met 15 oktober 2008 (26 234, nr. 89);– de brief van de minister van Financiën d.d. 9 april 2009 met de geannoteerde agenda voor de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) van 25 en 26 april 2009 (26 234, nr. 90);– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking d.d. 2 februari 2009 met het verslag van de conferentie Financing for Development van 29 november t/m 2 december 2008 in Doha (26 150, nr. 67).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Irrgang Griffier: BastenVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: De staatssecretaris van Financiën is aanwezig omdat hij het kabinet zal vertegenwoordigen op de voorjaarsvergadering in Washington.De heer De Nerée tot Babberich (CDA): Voorzitter. ...

None (Dossier 31200-V)
Verslag van een algemeen overleg over ORIO Verslag van een algemeen overleg begroting financiĆ«n 31 200 VVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008nr. 151VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 september 2008De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken1, de vaste commissie voor Economische Zaken2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben op 3 juli 2008 overleg gevoerd met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking, staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en minister Bos van Financiën over:– de brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, d.d. 6 mei 2008 ten geleide van de notitie inzake een regeling voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO), aanpassing van de ORET-regeling (31 200-V, nr. ...

Beleidsbrief Ontwikkelingssamenwerking (Dossier 31250)
Verslag van een algemeen overleg over de Notitie landbouw, rurale bedrijvigheid en voedselzekerheid in ontwikkelingslanden. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het verslag topbijeenkomst van landen in de Eurozone d.d. 12 oktober 2008 Verslag van een algemeen overleg financiĆ«n organisatie en beleid 31 371Kredietcrisisnr. 47VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 november 2008De vaste commissie voor Europese Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben op 14 oktober 2008 overleg gevoerd met minister-president Balkenende van Algemene Zaken, minister Bos van Financiën, minister Verhagen van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken over:– het verslag topbijeenkomst van landen in de Eurozone d.d. 12 oktober 2008 (31 371, nr. ...