Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

13 resultaten

Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen (Dossier 33414)
Brief met verzoek van het lid Dijkhoff c.s. om dit verdrag voor uitdrukkelijke goedkeuring aan de Kamer voor te leggen Brief lid / fractie europese zaken internationaal Nr. 3 BRIEF VAN HET LID DIJKHOFF C.S. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34992-(R2106))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting economie transport verkeer water Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34992-(R2106))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap verkeer water Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 34992-(R2106))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport economie transport verkeer water Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 8 juni 2017 en het nader rapport d.d. 9 juli 2018, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 34992-(R2106))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet verkeer water Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35215-(R2128))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35215-(R2128))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 14 maart 2019 en het nader rapport d.d. 28 mei 2019, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Rechtsbescherming. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35215-(R2128))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Op 14 juni 2007 heeft de Internationale Arbeidsconferentie te Genève tijdens haar 96e zitting het Verdrag betreffende werk in de visserijsector aangenomen (IAO-Verdrag nr. 188). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35215-(R2128))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap dieren internationaal internationale samenwerking landbouw Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 14 juni 2007 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport (Dossier 35391-(R2144))
Advies Afdeling advisering Raad van State van het Koninkrijk en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport luchtvaart recht strafrecht verkeer Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE VAN HET KONINKRIJK EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk d.d. 11 december 2019 en het nader rapport d.d. 31 januari 2020, aangeboden aan de Koning door de Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 35391-(R2144))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap luchtvaart recht strafrecht verkeer Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van het op 4 april 2014 te Montreal tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake strafbare feiten en bepaalde andere handelingen begaan aan boord van luchtvaartuigen (Trb. ...

Voorstel van Rijkswet (Dossier 35391-(R2144))
Voorstel van Rijkswet Voorstel van wet luchtvaart recht strafrecht verkeer Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35391-(R2144))
Memorie van toelichting Memorie van toelichting luchtvaart recht strafrecht verkeer Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...