Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Corporate governance, hedgefondsen en private equity (Dossier 31083)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2009, over Corporate Governance Code Verslag van een algemeen overleg 31 083Corporate governance, hedgefondsen en private equitynr. 35VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Economische Zaken2, de vaste commissie voor Justitie3 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid4 hebben op 3 september 2009 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2008 ter aanbieding van het evaluatierapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Frijns) (31 083, nr. 23);– de brief van de minister van Financiën d.d. 21 oktober 2008 over bevordering van het langetermijnaandeelhouderschap (31 083, nr. 26);– de brief van de minister van Financiën d.d. 25 mei 2009 met de kabinetsreactie op de geactualiseerde corporate governance-code (31 083, nr. 29);– de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2008 over de bestuurdersbeloning in verschillende landen; rechtsvergelijkend onderzoek (30 111, nr. 28);– de brief van de minister van Financiën d.d. 3 december 2008 over staatsfondsen (31 350, nr. 7);– de brief van de minister van Financiën d.d. 31 augustus 2009 met het verslag van een schriftelijk overleg inzake het verzamel-algemeen overleg corporate governance (31 083, nr. 32).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,JonkerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,BerckVoorzitter: WeekersGriffier: BerckAanwezig zijn vier leden der Kamer, te weten: Irrgang, Kalma, Omtzigt en Weekers.en minister Bos van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Goedemorgen dames en heren, aan de orde is een algemeen overleg over corporate governance. ...

Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (Dossier 29515)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2009, over regeldruk bedrijven Verslag van een algemeen overleg 29 515Kabinetsplan aanpak administratieve lastennr. 300VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Economische Zaken2 hebben op 2 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 3 december 2008 betreffende Invoering Lex Silencio (29 515, nr. 274);– brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12 mei 2009 betreffende Aanbieding voortgangsrapportage regeldruk bedrijven (29 515, nr. 287);– brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 12 mei 2009 betreffende Mededeling inzake uitstel van beantwoording van de vragen uit het VSO Actal (29 515, nr. 288);– brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 25 mei 2009 betreffende Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën naar aanleiding van openbaar gesprek van de vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het nieuw samengestelde Actalcollege (29 515, nr. 289).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckVoorzitter: GesthuizenGriffier: BerckAanwezig zijn zes leden der Kamer, te weten: Blanksma-van den Heuvel, Elias, Gesthuizen, Koşer Kaya, Smeets en Van der Vlies,staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministerie.De voorzitter: Welkom.Mevrouw Smeets (PvdA): Voorzitter. ...

Een nieuwe Nationale Investeringsbank (Dossier 32050)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2010, inzake de Nieuwe Nationale Investeringsbank Verslag van een algemeen overleg economie financieel toezicht financiĆ«n ondernemen organisatie en beleid overige economische sectoren 32 050Een nieuwe Nationale Investeringsbanknr. 7VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 maart 2010De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Economische Zaken2 hebben op 27 januari 2010 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën en minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van het lid Gesthuizen d.d. 8 september 2009 over de initiatiefnota Een nieuwe Nationale Investeringsbank (32 050, nrs. ...

Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (Dossier 29515)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 januari 2010, inzake Regeldruk Bedrijven Verslag van een algemeen overleg bestuur economie ondernemen organisatie en beleid 29 515Kabinetsplan aanpak administratieve lastennr. 314VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 februari 2010De vaste commissie voor Economische Zaken1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 20 januari 2010 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 10 november 2009 met een voortgangsrapportage met betrekking tot de regeldruk bij bedrijven (29 515, nr. ...

Schoon en zuinig (Dossier 31209)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 november 2009, inzake Energie/Gasopslag Verslag van een algemeen overleg energie natuur en milieu 31 209Schoon en zuinignr. 111VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 januari 2010De vaste commissie voor Economische Zaken1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 19 november 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 22 oktober 2009 met een afschrift van de reactie op de brief van de gemeente Bergen over gasopslag onder Bergermeer (2009Z19426);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 23 oktober 2009 met de Voortgangsrapportage over de Gasrotonde (29 023, nr. 73);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 29 oktober 2009 met de aanvullende onderzoeken naar het CO2-opslagproject in Barendrecht (31 510, nr. 38);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 18 november 2009 inzake CCS in Nederland: besluiten voor de korte, middellange en langere termijn (31 209, nr. 103);– de brief van de minister van Financiën d.d. 10 november 2009 inzake de overname van het hoogspanningsnet van E.ON door TenneT (28 165, nr. 104);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 9 november 2009 met het Jaarverslag 2008, Delfstoffen en aardwarmte in Nederland en EBN Jaarverslag 2008, (32 123 XIII, nr. 39);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 12 november 2009 inzake de splitsingsplannen van Cogas, Intergas, NetH, NRE, Obragas, Rendo en Westland Infra (28 982, nr. 86);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 november 2009 inzake het onderzoek naar bodemdaling Noordwest-Friesland (31 349, nr. 16).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,Franke Voorzitter: Biskop Griffier: FrankeAanwezig zijn negen leden der Kamer, te weten: Bashir, Biskop, De Mos, Samsom, Spies, Van der Ham, Van der Staaij, Vendrik en Zijlstra,en minister Van der Hoeven van Economische Zaken, die vergezeld is van enkele ambtenaren van haar ministerie.De voorzitter: Ik heet iedereen van harte welkom.De heer De Mos (PVV): Voorzitter. ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 26485)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 december 2009, inzake Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag van een algemeen overleg economie handel ondernemen 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemennr. 83VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 14 januari 2010De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit4, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid5 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 hebben op 9 december 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 19 mei 2009, houdende de brief aan de Raad voor de Jaarverslaggeving over herziening van Richtlijn 400 van de Raad voor Jaarverslaggeving (26 485, nr. ...

Behoeftestelling vervanging F-16 (Dossier 26488)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 22 april 2009, over de JSF Verslag van een algemeen overleg defensie internationaal 26 488Behoeftestelling vervanging F-16nr. 181VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 april 2009De vaste commissie voor Defensie1, de vaste commissie voor Economische Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3 en de commissie voor de Rijksuitgaven4 hebben op 22 april 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris De Vries van Defensie over:– de nog te ontvangen brief inzake hacken van het JSF-programma;– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 21 april 2009 inzake verwijzing prijsinformatie JSF (26 488, nr. 174);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 20 april 2009 inzake de aanbieding van het assurance rapport van de Auditdienst Defensie en de Auditdienst Economische Zaken over de jaarrapportage «Vervanging F-16» en het addendum dat de Kamer op 15 april jongstleden heeft ontvangen (26 488, nr. 173);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 20 april 2009 over de prijs van het eerste F-35 testtoestel (26 488, nr. 171);– de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 17 april 2009 met het rapport van de Algemene Rekenkamer met de observaties van de kandidatenvergelijking voor de vervanging van de F-16 (31 300, nr. 12);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 17 april 2009 over het verzoek om een reactie op twee analyses gepresenteerd door de heer Boeder tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 6 april jongstleden (26 488, nr. 166);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 april 2009 met aanvullende berekeningen van de geluidscontouren F-35 (26 488, nr. 170);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 april 2009 met de reactie van de Raad van State op het verzoek om voorlichting, conform artikel 18, lid 2, van de Wet op de Raad van State, in verband met de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 169);– de brief van de staatssecretaris van Defensie, d.d. 15 april 2009 met het addendum en de jaarrapportage «Vervanging F-16» over het jaar 2008 (26 488, nr. 167);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 14 april 2009 over de uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. (26 488, nr. 148) inzake voorlichting van de Raad van State over vertrouwelijke informatie (26 488, nr. 172);– de brief van Saab te Linköping d.d. 23 maart 2009 met een reactie op het rapport «Beoordeling geluidsgegevens kandidaattoestellen VF-16» van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (2009Z06798);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 2 april 2009 met een uitgebreide inhoudelijke reactie op de notitie van het Centraal Planbureau «Werkgelegenheidseffecten deelname JSF-programma» (26 488, nr. 163);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 1 april 2009 met de beantwoording van de vragen over het besluit tot aanschaf van twee F-35 toestellen (26 488, nr. 158);– de «commercieel vertrouwelijke brief» van de staatssecretaris van Defensie d.d. 1 april 2009 (26 488, nr. 162);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 31 maart 2009 met de beantwoording van de vragen over endlife update F-16 (26 488, nr. 161);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 31 maart 2009 met de beantwoording van de aanvullende vragen van de vaste commissies voor Defensie, Economische Zaken, Financiën en de commissie voor de Rijksuitgaven over de brief van 16 maart 2009 (31 300, nr. 6) over de antwoorden op de schriftelijke vragen over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter (31 300, nr. 11);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 31 maart 2009 met de beantwoording van vragen inzake de reactie op verzoek van de Kamer om toezending van de bij Defensie beschikbare geluidsgegevens van de kandidaat-toestellen voor de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 157);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 31 maart 2009 met de beantwoording van vragen over actualisering van de kandidatenvergelijking van het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 156);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 31 maart 2009 met antwoorden op schriftelijke vragen over de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 155);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 27 maart 2009 met de jaarrapportage «Vervanging F-16» over het jaar 2008 (26 488, nr. 159);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 maart 2009 met de brief van de Algemene Rekenkamer aan de minister van Economische Zaken inzake de herberekening van de businesscase JSF (31 300, nr. 10);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 maart 2009 over het geluid van de kandidaat-toestellen voor de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 153);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 maart 2009 met de beantwoording van de vragen van de commissie over het rapport Monitoring verwerving Joint Strike Fighter (31 300, nr. 9);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 12 maart 2009 over het regeerakkoord en de herijking van de businesscase (26 488, nr. 151);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 10 maart 2009 met de reactie op verzoeken van de commissies over het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 152);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 4 maart 2009 over de Request for Proposal voor de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 147);– de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 4 maart 2009 met de beantwoording van de vragen van de commissie voor de Rijksuitgaven, de vaste commissie voor Defensie, de vaste commissie voor Economische Zaken en de vaste commissie voor Financiën over het rapport «Monitoring verwerving Joint Strike Fighter; stand van zaken oktober 2008» (31 300, nr. 8);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 26 februari 2009 met een reactie op verzoeken met betrekking tot vertrouwelijke informatie over het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 146);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 24 februari 2009 over de appreciatie van het CPB van het PWC-rapport inzake de effecten van de deelname aan JSF (26 488, nr. 145);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 18 februari 2009 met een reactie op verzoek van de commissies over het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 143);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 februari 2009 met de beantwoording van de vragen uit de commissies over het besluit tot aanschaf van twee F-35-testtoestellen (26 488, nr. 142);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 9 februari 2009 over de geluidsgegevens van de kandidaat-toestellen voor de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 140);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 9 februari 2009 met de beantwoording van vragen uit de commissie inzake endlife update F-16 (26 488, nr. 139);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 9 februari 2009 met de beantwoording van vragen uit de vaste commissie voor Defensie over kandidatenvergelijking voor het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 138);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 16 januari 2009 over het besluit tot aanschaf van twee F-35-testtoestellen (26 488, nr. 134);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 18 december 2008 over de reactie op de motie-Kortenhorst/Voordewind betreffende de kandidatenevaluatie voor opvolgers van de F-16 (26 488, nr. 133);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 18 december 2008 over de endlife update F-16 (26 488, nr. 132);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 18 december 2008 over de resultaten van de actualisering van de kandidatenvergelijking voor het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 131);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 18 december 2008 met de rapporten over de actualisering van de kandidatenvergelijking voor het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 129);– de brief van Saab te Linköping d.d. 28 november 2008 met de reactie naar aanleiding van de begrotingsbehandeling van Defensie (2008Z08324);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 27 november 2008 over het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 125);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 25 november 2008 over diverse aspecten van de vervanging van de F-16 (26 488, nr. 124);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 11 november 2008 over uitspraken van de staatssecretaris inzake Motor Saab Next Generation (26 488, nr. 122);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 11 november 2008 over de kandidatenvergelijking van het project Vervanging F-16: werkzaamheden van auditdiensten en RAND Europe (26 488, nr. 120);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 4 november 2008 over de aanschaf van een JSF testtoestel (26 488, nr. 118);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 4 november 2008 over de rol van de Algemene Rekenkamer bij de kandidatenevaluatie voor het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 110);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 26 september 2008 over Rafale en Eurofighter (26 488, nr. 104);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 18 september 2008 over de Algemene Rekenkamer en het project Vervanging F-16 (26 488, nr. 103);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 3 september 2008 over het uitstel van de beantwoordingstermijn voor Saab en Lockheed Martin (26 488, nr. 101);– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 17 juli 2008 over het bezoek aan de fabrikanten van de Rafale en de Eurofighter (26 488, nr. 99);– de brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 11 juli 2008 met een afschrift van de brief van d.d. 11 juli 2008 aan de staatssecretaris van Defensie inzake het project Vervanging F-16 (2008Z01221);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 10 juli 2008 met de studie van PricewaterhouseCoopers naar de spin-off, spillover en werkgelegenheidseffecten van een Nederlandse deelname aan het JSF-programma (26 488, nr. 98).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Van Baalen Adjunct-griffier: Van der BijlVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Hierbij is het algemeen overleg van de vaste commissies voor Defensie, voor Economische Zaken en voor Financiën, en de commissie voor de Rijksuitgaven geopend. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 april 2009, over kredietverstrekking Verslag van een algemeen overleg financiĆ«n organisatie en beleid 31 371Kredietcrisisnr. 186VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 mei 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 23 april 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 27 maart 2009 met een reactie op het bericht van De Nederlandsche Bank inzake dalende kredietverlening aan bedrijven door Nederlandse banken (31 371, nr. ...

Liberalisering energiemarkten (Dossier 28982)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 mei 2009, over diverse energie-onderwerpen Verslag van een algemeen overleg economie energie natuur en milieu organisatie en beleid overige economische sectoren 28 982Liberalisering energiemarktennr. 83VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 11 juni 2009De commissie voor Economische Zaken1 heeft op 19 mei 2009 overleg gevoerd met minister Van der Hoeven van Economische Zaken en staatssecretaris Jager van Financiën over:– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 17 april 2009 met de beantwoording van vragen gesteld tijdens Algemeen Overleg van 3 maart jl. inzake SDE (Subsidiëring Duurzame Energie) (31 239, nr. 53)– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 15 mei 2009 met de beantwoording verzoek commissie stand van zaken over de SDE na openstelling op 6 april 2009 Stand van zaken SDE 2009 (Stimulering duurzame energieproductie) (31 239, nr. 55);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 21 april 2009 met de reactie op motie 31 070, nr. 40 (om maatregelen te treffen voor kleinschalige duurzame energieopwekking) (31 070, nr.52);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 7 april 2009 met de uitvoering van de gewijzigde motie Jansen inzake het maximale fiscale effect («worst case») van de privatisering van Nuon en Essent (28 982, nr. 69) (28 982, nr. 71);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 15 mei 2009 met beantwoording verzoek commissie fictief rekenvoorbeeld fiscaal effect privatisering energiebedrijven (volgt) Uitvoering gewijzigde motie Jansen (28 982, nr. 69) (fictief rekenvoorbeeld);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 9 april 2009 met het oordeel over het splitsingsplan van Nuon (28 982, nr. 72);– Kamervragen met het antwoord hierop van de leden Jansen, Samsom en Zijlstra inzake APX Een interventie door de APX, Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 2423.Van dit overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,FrankeVoorzitter: Timmer Griffier: FrankeAanwezig zijn acht leden der Kamer, te weten: Spies, Samsom, Jansen, Van der Ham, Zijlstra, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Van Gent en Graus, en minister Van der Hoeven en staatssecretaris De Jager, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministeries.De voorzitter: Goedemiddag. ...