Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

123 resultaten

Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO (Dossier 31789)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over ABN AMRO Verslag van een algemeen overleg 31 789Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMROnr. 16VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 8 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 2 juli 2009 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën over:– de brief van de minister van de minister van Financiën d.d. 26 juni 2009 over de toekomst van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland (31 789, nr. ...

Raad voor Economische en Financiële Zaken (Dossier 21501-07)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2009, over Ecofin-begrotingsraad Verslag van een algemeen overleg 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zakennr. 669VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 en de vaste commissie voor de Rijksuitgaven3 hebben op 2 juli 2009 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën, staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 1 december 2008 betreffende verslag Ecofinraad (begroting) (21 501-07, nr. 633);– rapport/brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 5 februari 2009 betreffende aanbieding van het EU-trendrapport 2009 (31 842, nr. 1);– rapport/brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 5 februari 2009 betreffende EU-trendrapport 2009 (31 842, nr. 2);– de brief van de minister van Financiën d.d. 19 mei 2009 betreffende Nationale verklaring 2008 (31 842, nr. 3);– rapport/brief van de president van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 mei 2009 betreffende aanbieding rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2008 (31 940);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 11 februari 2009 inzake Fiche: Mededeling inzake een gemeenschappelijke visie op het begrip aanvaardbaar foutenrisico (22 112, nr. 803);– de brief van de minister van Financiën d.d. 16 juni 2009 betreffende Verslag Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 juni jongstleden (21 501-07, nr. 661);– de brief van de minister van Financiën d.d. 26 juni 2009 betreffende geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 juli 2009 (21 501-07, nr. 663);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 8 juni 2009 inzake Fiche: Mededeling inzake pakketproducten voor retailbeleggingen (22 112, nr. 873);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 8 juni 2009 inzake Fiche: Richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (22 112, nr. 874);– de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 8 juni 2009 inzake Fiche: Mededeling inzake beloning bestuurders beursgenoteerde ondernemingen en aanbeveling van de Commissie over het beloningsbeleid in de financiëledienstensector (22 112, nr. 875).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,WaalkensDe voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven,AptrootDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,Berck Voorzitter: Weekers Griffier: BerckAanwezig zijn 6 leden der Kamer, te weten: Koşer Kaya, Vendrik, Tang, De Nerée tot Babberich, Weekers en Irrgang,en minister Bos van Financiën, staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Timmermans van Buitenlandse Zaken, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministeries.De voorzitter: Vanwege agendatechnische problemen is het algemeen overleg over de begrotingsraad samengevoegd met het algemeen overleg over de Ecofin Raad. ...

Raad voor Economische en Financiële Zaken (Dossier 21501-07)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 september 2009, over de Ecofinraad Verslag van een algemeen overleg 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zakennr. 671VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 17 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 hebben op 1 september 2009 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 9 juli 2009 inzake het verslag van de vergadering van de Eurogroep en Ecofinraad van 6 en 7 juli 2009 te Brussel (21 501-07, nr. ...

Corporate governance, hedgefondsen en private equity (Dossier 31083)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 3 september 2009, over Corporate Governance Code Verslag van een algemeen overleg 31 083Corporate governance, hedgefondsen en private equitynr. 35VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Economische Zaken2, de vaste commissie voor Justitie3 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid4 hebben op 3 september 2009 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2008 ter aanbieding van het evaluatierapport van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Frijns) (31 083, nr. 23);– de brief van de minister van Financiën d.d. 21 oktober 2008 over bevordering van het langetermijnaandeelhouderschap (31 083, nr. 26);– de brief van de minister van Financiën d.d. 25 mei 2009 met de kabinetsreactie op de geactualiseerde corporate governance-code (31 083, nr. 29);– de brief van de minister van Financiën d.d. 14 juli 2008 over de bestuurdersbeloning in verschillende landen; rechtsvergelijkend onderzoek (30 111, nr. 28);– de brief van de minister van Financiën d.d. 3 december 2008 over staatsfondsen (31 350, nr. 7);– de brief van de minister van Financiën d.d. 31 augustus 2009 met het verslag van een schriftelijk overleg inzake het verzamel-algemeen overleg corporate governance (31 083, nr. 32).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe voorzitter van de vaste commissie voor Justitie,De Pater-van der MeerDe voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,JonkerDe griffier van de vaste commissie voor Justitie,BerckVoorzitter: WeekersGriffier: BerckAanwezig zijn vier leden der Kamer, te weten: Irrgang, Kalma, Omtzigt en Weekers.en minister Bos van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Goedemorgen dames en heren, aan de orde is een algemeen overleg over corporate governance. ...

Kabinetsplan aanpak administratieve lasten (Dossier 29515)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 september 2009, over regeldruk bedrijven Verslag van een algemeen overleg 29 515Kabinetsplan aanpak administratieve lastennr. 300VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Economische Zaken2 hebben op 2 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 3 december 2008 betreffende Invoering Lex Silencio (29 515, nr. 274);– brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 12 mei 2009 betreffende Aanbieding voortgangsrapportage regeldruk bedrijven (29 515, nr. 287);– brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 12 mei 2009 betreffende Mededeling inzake uitstel van beantwoording van de vragen uit het VSO Actal (29 515, nr. 288);– brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 25 mei 2009 betreffende Beantwoording vragen van de vaste commissie voor Financiën naar aanleiding van openbaar gesprek van de vaste commissies voor Financiën, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met het nieuw samengestelde Actalcollege (29 515, nr. 289).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,TimmerDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckVoorzitter: GesthuizenGriffier: BerckAanwezig zijn zes leden der Kamer, te weten: Blanksma-van den Heuvel, Elias, Gesthuizen, Koşer Kaya, Smeets en Van der Vlies,staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministerie.De voorzitter: Welkom.Mevrouw Smeets (PvdA): Voorzitter. ...

Intracommunautaire btw-fraude (Dossier 31880)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2009, over intracommunautaire btw-fraude Verslag van een algemeen overleg 31 880Intracommunautaire btw-fraudenr. 5VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 september 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 9 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over:– het rapport Intracommunautaire btw-fraude d.d. 12 maart 2009 (31 880, nr. ...

Toekomstig internationaal klimaatbeleid (Dossier 30495)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, financiering klimaatadaptie Verslag van een algemeen overleg 30 495Toekomstig internationaal klimaatbeleidnr. 8VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 oktober 2009De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer1, de vaste commissie voor Financiën2 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken3 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, minister Bos van Financiën en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 8 september 2009 over de financiering van internationaal klimaatbeleid (30 495, nr. ...

Vergaderingen Interim Committee en Development Committee (Dossier 26234)
Verslag algemeen overleg IMF-Wereldbank, gehouden op 10 september 2009 Verslag van een algemeen overleg 26 234Vergaderingen Interim Committee en Development Committeenr. 95VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 1 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën, en met minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 6 juli 2009 inzake het verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC), alsmede het verslag van het kiesgroepoverleg (26 234, nr. ...

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders (Dossier 26834)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de Grensarbeidersproblematiek Verslag van een algemeen overleg 26 834Socialeverzekeringspositie van grensarbeidersnr. 28VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGAan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Vastgesteld 7 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport4 hebben op 10 september 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over:– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 mei 2009 Rapport Commissie grensarbeiders II (26 834, nr. ...

Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (Dossier 21501-02)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 september 2009, over de RAZEB Verslag van een algemeen overleg 21501-02Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingennr. 925VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 7 oktober 2009De vaste commissie voor Europese Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2 en de vaste commissie voor Financiën3 hebben op 10 september 2009 als volgt overleg gevoerd met minister Verhagen van Buitenlandse Zaken:10.00 uur tot ca. 11.00 uur Algemene Zaken, met daaraan toegevoegd de ingelaste bijeenkomst van de Europese Raad van 17 september 2009 en 11.00 tot 12.30 uur Externe Betrekkingen.Daarbij kwamen aan de orde:– de geannoteerde agenda van de ingelaste bijeenkomst van de Europese Raad van donderdag 17 september 2009 (21 501-20, nr. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 9 september 2009, over inrichting van het internationaal financieel stelsel Verslag van een algemeen overleg 31 371Kredietcrisisnr. 265VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 13 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 9 september 2009 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 23 maart 2009 met een reactie op het EU-rapport over financieel toezicht (rapport-De Larosière) (31 371, nr. ...

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (Dossier 26448)
Verslag van een algemeen overleg gehouden op 24 september 2009 over de voortgang Sub-Walvis Verslag van een algemeen overleg 26 448Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)nr. 414VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 oktober 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 24 september 2009 overleg gevoerd met minister Donner en staatssecretaris De Jager over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 2 december 2008 over automatisering WIA (26 448, nr. ...

Raad voor Economische en Financiële Zaken (Dossier 21501-07)
Verslag van een algemeen overleg over de Ecofinraad Verslag van een algemeen overleg 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zakennr. 677VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 20 oktober 2009De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 hebben op 24 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 15 september 2009 over het verslag van de informele Ecofinraad van 2 september 2009 (21 501-07, nr. ...

Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (Dossier 31706)
Verslag algemeen overleg gehouden op 23 september 2009 inzake Wtcg Verslag van een algemeen overleg 31 706Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)nr. 34VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 21 oktober 2009De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1, de vaste commissie voor Financiën2 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 hebben op 23 september 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief d.d. 28 april 2009 van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de beantwoording van de vragen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Taakopdracht Taskforce verbetering afbakening Wtcg (31 706, nr. ...

Een nieuwe Nationale Investeringsbank (Dossier 32050)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 januari 2010, inzake de Nieuwe Nationale Investeringsbank Verslag van een algemeen overleg economie financieel toezicht financiën ondernemen organisatie en beleid overige economische sectoren 32 050Een nieuwe Nationale Investeringsbanknr. 7VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 maart 2010De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Economische Zaken2 hebben op 27 januari 2010 overleg gevoerd met viceminister-president, minister Bos van Financiën en minister Van der Hoeven van Economische Zaken over:– de brief van het lid Gesthuizen d.d. 8 september 2009 over de initiatiefnota Een nieuwe Nationale Investeringsbank (32 050, nrs. ...

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (Dossier 31288)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 februari 2010, inzake hoger onderwijs en toekomst studiefinanciering Verslag van een algemeen overleg hoger onderwijs onderwijs en wetenschap onderzoek en wetenschap 31 288Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleidnr. 91VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 maart 2010De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 10 februari 2010 overleg gevoerd met minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– schriftelijke vragen van het lid Harbers d.d. 5 februari 2010 en het antwoord daarop over de uitspraken van de staatssecretaris van Financiën inzake het sociaal leenstelsel (Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1527);– de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 5 februari 2010 over zijn aanwezigheid bij het AO over het hoger onderwijs en de toekomst van de studiefinanciering d.d. 10 februari 2010 (31 288, nr. 83).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Van BochoveDe voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,De KlerVoorzitter: Van Bochove Griffier: De KlerAanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten Besselink, Van Bochove, Dibi, Jan Jacob van Dijk, Jasper van Dijk, Van der Ham en Harbers,en minister Plasterk van Onderwijs en staatssecretaris De Jager van Financiën, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministeries.De voorzitter: Ik heet de bewindslieden en hun medewerkers van harte welkom. ...

Raad voor Economische en Financiële Zaken (Dossier 21501-07)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 maart 2010, inzake Ecofin Verslag van een algemeen overleg belasting economie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid overige economische sectoren 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zakennr. 705VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 24 maart 2010De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Europese Zaken2 hebben op 11 maart 2010 overleg gevoerd met minister De Jager van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 19 februari 2010 over het verslag van de Ecofin-raad van 15 en 16 februari 2010 (21501–07, nr. 698);– de brief van de minister van Financiën d.d. 8 februari 2010 over de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofin van 15 en 16 maart 2010 te Brussel (21501–07, nr. 700);– de brief van de minister van Financiën d.d. 4 maart 2010 over de financiële steun aan Griekenland (21501–07, nr. 699).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,BlokDe voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken,WaalkensDe griffier van de vaste commissie voor Financiën,BerckVoorzitter: Weekers Griffier: Van den BergAanwezig zijn zes leden der Kamer, te weten: De Nerée tot Babberich, Irrgang, Koşer-Kaya, Sap, Tang en Weekers,en de heer De Jager, minister van Financiën, die vergezeld is van enkele ambtenaren van zijn ministerie.De voorzitter: Welkom. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake DSB-onderzoeken Verslag van een algemeen overleg 31 371Kredietcrisisnr. 328VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 29 maart 2010De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 10 maart 2010 overleg gevoerd met minister De Jager van Financiën over:– de brief van de minister van Financiën d.d. 5 januari 2010 over de uitkomsten van het oriënterend onderzoek naar het «DSB-lek» (31 371, nr. 300);– de brief van de minister van Financiën d.d. 19 februari 2010 met een afschrift van brieven van prof. mr. ...

Kredietcrisis (Dossier 31371)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 10 maart 2010, inzake de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (Icesave) Verslag van een algemeen overleg economie financiën organisatie en beleid Nr. 329 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 april 2010De vaste commissie voor Financiën1 heeft op 10 maart 2010 overleg gevoerd met minister De Jager van Financiën over: – de brief van de minister van Financiën d.d. 20 oktober 2009 over de stand van zaken rond de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (31 371, nr. 269);– de brief van de minister van Financiën d.d. 11 januari 2010 over de stand van zaken rond de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (31 371, nr. 303);– de brief van de minister van Financiën d.d. 11 januari 2010 met antwoorden op vragen van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rond de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland (31 371, nr. 304);– de brief van de minister van Financiën d.d. 19 januari 2010 met nadere informatie over de leenovereenkomst tussen IJsland en Nederland en Icesave (31 371, nr. 306);– de brief van de minister van Financiën d.d. 22 februari 2010 over de onderhandelingen met IJsland (31 371, nr. 318);– de brief van de minister van Buitenlandse Zaken over de appreciatie van het «avis» van de Europese Commissie inzake de lidmaatschapsaanvraag van IJsland (23 987, nr. 107).Van het overleg brengt de commissie bijgaand stenografisch verslag uit. ...

Vereenvoudiging toeslagen (Dossier 31580)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 april 2010, over het samenvoegen zorgtoeslag en inkomstenbelasting Verslag van een algemeen overleg belasting financiën Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 3 mei 2010De vaste commissie voor Financiën1 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport2 hebben op 6 april 2010 overleg gevoerd met minister De Jager van Financiën en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over: – de brief van de minister van Financiën d.d. 1 april 2010 betreffende de samenvoeging van de zorgtoeslag met de aangifte inkomstenbelasting (31 580, nr. 4).Van het overleg brengen de commissies bijgaand stenografisch verslag uit.De voorzitter van de vaste commissie voor Financiën,Blok De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport , Smeets De griffier van de vaste commissie voor Financiën,Berck Voorzitter: BashirGriffier: Van den BergAanwezig zijn vier leden der Kamer, te weten: Bashir, Omtzigt, Tang, Weekers,en minister De Jager van Financiën en minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die vergezeld zijn van enkele ambtenaren van hun ministeries. ...