Zoeken


Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Preventie en bestrijding van corruptie (Dossier 34000-VII)
Preventie en bestrijding van corruptie Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2015 Inleiding De afgelopen jaren is de Nederlandse inzet op integriteitsbevordering en corruptiebestrijding vanuit verschillende internationale gremia (OESO, GRECO, EU en VN)1 geëvalueerd. ...

Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 34300-VII)
Uitvoering begroting 2015 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Uitvoering Begroting 2013 (realisatie verplichtingen) (Dossier 33750-VII)
Uitvoering Begroting 2013 (realisatie verplichtingen) Brief regering begroting financiën Nr. 48 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 februari 2014 In aanvulling op onze brief van 18 december 2013 (Kamerstuk 33 805 VII, nr. 4) en vooruitlopend op de Slotwet 2013 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2013. ...

Uitvoering begroting 2013 (uitgaven) van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) (Dossier 33805-VII)
Uitvoering begroting 2013 (uitgaven) van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C) Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2013 Hierbij informeren wij uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2013, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2013 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB), Koninkrijksrelaties (IV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inclusief Wonen en Rijksdienst (VII), het Gemeentefonds (B) en het Provinciefonds (C). ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34000-XVIII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 16 september 2014 Op 8 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...