Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 6
Indieners
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Dossier 35925-XIII)
Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2021 Bij de behandeling (Kamerstuk 35 153, nr. ...

Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid (Dossier 35925-XIII)
Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2021 Bijgevoegd ontvangt u een nota van wijziging op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. ...

De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven (Dossier 35925-XIII)
De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Met deze brief bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht «High Tech Campus niet naar Amerikanen, maar in handen van de Singaporese staat». ...

CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (Dossier 35925-XIII)
CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Hierbij zend ik u de voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (hierna: CNO) van het CBS1. ...

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 (Dossier 35925-XIII)
Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2021 Conform eerder gemaakte toezeggingen1 ontvangt u hierbij «Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021»2. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XIII)
Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 Met deze brief informeer ik u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35 975 XIII, nrs. 1 en 2). ...