Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

21 resultaten

De situatie en het escalerende conflict in de regio Nagorno-Karabach (Dossier 35570-V)
De situatie en het escalerende conflict in de regio Nagorno-Karabach Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 november 2020 Naar aanleiding van het verzoek van lid Omtzigt (CDA) tijdens het AO Raad Algemene Zaken van 3 november jl., kan ik u het volgende berichten. ...

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake dwingende regels van algemeen internationaal recht (Dossier 35570-V)
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake dwingende regels van algemeen internationaal recht Brief regering begroting financiën Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27 oktober 2020 Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) met betrekking tot de ontwerpconclusies en ontwerpannex over dwingende regels van algemeen internationaal recht. ...

Verslag van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) (Dossier 35570-V)
Verslag van de Ministeriële Raad van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) Brief regering begroting financiën Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2020 Hierbij bied ik u het verslag aan van de bijeenkomst van Ministers van Buitenlandse Zaken van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), die op 3 en 4 december plaatsvond onder Voorzitterschap van Albanië. ...

Reactie op een burgerbrief over de zaak-Munir (Dossier 35570-V)
Reactie op een burgerbrief over de zaak-Munir Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 november 2020 In reactie op het verzoek van de leden van de vaste commissie voor buitenlandse zaken, d.d. 5 oktober 2020, om een reactie op een burgerbrief over de zaak-Munir, kan ik u het volgende mededelen. ...

Ontvangst formele inspectierapportages van de EU en de NAVO-inspectie over naleving van beveiligingsvoorschriften voor vertrouwelijke informatie (Dossier 35570-V)
Ontvangst formele inspectierapportages van de EU en de NAVO-inspectie over naleving van beveiligingsvoorschriften voor vertrouwelijke informatie Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2020 In de beantwoording van vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Algemene Rekenkamer (Kamerstuk 35 470 V, nr. ...

Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2020 – 2022 (Dossier 35570-V)
Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) 2020 – 2022 Brief regering begroting financiën Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2020 Het is mij een genoegen u hierbij het Werkprogramma 2020–2022 van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) aan te bieden1. ...

Terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie (Dossier 35570-V)
Terugblik Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 februari 2021 In 2020 was Nederland voorzitter van de Benelux Unie. ...

Toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie (Dossier 35570-V)
Toezeggingen mondelinge vragen naar aanleiding van een bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 oktober 2020 Op 22 september jl. heeft het kabinet toegezegd om in gesprek te gaan met de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra en meer duidelijkheid te verschaffen over de toedracht van de bijeenkomst op de Amerikaanse ambassade met Forum voor Democratie, waarover in de media verslag is gedaan en u daarover nader te informeren (Handelingen II 2020/21, nr. 4, mondelinge vragenuur). ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (Dossier 35570-V)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 maart 2021 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Evaluatie van het Forward Operating Locations-verdrag (FOL) 2018 - 2019 (Dossier 35570-V)
Evaluatie van het Forward Operating Locations-verdrag (FOL) 2018 - 2019 Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2020 Mede namens de Minister van Defensie bied ik u hierbij de jaarlijkse evaluatie aan van het Forward Operating Locations-verdrag (FOL), terugkijkend op de periode oktober 2018 tot en met september 20191. ...

Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2020, over het feit dat de Turkse president aangifte gedaan heeft wegens belediging (Dossier 35570-V)
Reactie op het verzoek van het lid Wilders, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 27 oktober 2020, over het feit dat de Turkse president aangifte gedaan heeft wegens belediging Brief regering begroting financiën Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 november 2020 Met deze brief kom ik, mede namens de Minister-President, tegemoet aan het verzoek van het lid Wilders (PVV), door uw Kamer mij toegezonden op 27 oktober jl. ...

Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet (Dossier 35570-V)
Informatie over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 september 2020 Met deze brief wordt uw Kamer geïnformeerd over de staatsgreep in Mali, de diplomatieke reacties hierop en de gevolgen voor de Nederlandse inzet. 1. ...

Reactie op het voorstel van de leden Sjoerdsma en Van Ojik ‘Naar een consulaire wet voor Nederland’ (Dossier 35570-V)
Reactie op het voorstel van de leden Sjoerdsma en Van Ojik ‘Naar een consulaire wet voor Nederland’ Brief regering begroting financiën Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2020 In het Notaoverleg consulaire zaken van 29 juni 2020 (Kamerstuk 35 300 V, nr. ...

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V-56) (Dossier 35570-V)
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V-56) Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2020 Door middel van deze brief wil ik, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Uw Kamer informeren over de houding van het kabinet tegenover de gewijzigde motie van het lid Van der Staaij, gesteund door het lid Van Helvert, ingediend tijdens de Begrotingsbehandeling Buitenlandse zaken op 12 november 2020 (Kamerstuk 35 570 V, nr. ...

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V-56) (Dossier 35570-V)
Reactie op de gewijzigde motie van de leden Van der Staaij en Van Helvert over proactief informeren over de Nederlandse inzet in VN-gremia ten aanzien van resoluties (Kamerstuk 35570-V-56) Brief regering begroting financiën Nr. 63 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2020 In deze brief informeer ik, mede namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Uw Kamer over de manier waarop we om zullen gaan met de aangenomen motie van het Eerste Kamerlid Schalk, ingediend tijdens de Algemene Europese Beschouwingen op 3 november 2020 met Kamerstuk 35 403, J. ...

Uitvoering moties vaststelling van de begrotingsstaat van Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (Dossier 35570-V)
Uitvoering moties vaststelling van de begrotingsstaat van Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) Brief regering begroting financiën Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 november 2020 Hierbij informeer ik u over de uitvoering van de moties Kamerstuk 35 570 V, nr. ...

Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025 (Dossier 35570-V)
Nederlandse Polaire Strategie 2021-2025 Brief regering begroting financiën Nr. 65 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2020 Tijdens het Algemeen Overleg Arctische veiligheid van 4 februari jl. verzocht uw Kamer om een nieuwe Nederlandse Polaire Strategie in verband met het aflopen van de Nederlandse Polaire Strategie 2016–2020 (Kamerstuk 34 300 V, nr. 58). ...

Kabinetsreactie ten aanzien van de evaluatie van het NFRP Politieke Partijen Programma (NPPP) (Dossier 35570-V)
Kabinetsreactie ten aanzien van de evaluatie van het NFRP Politieke Partijen Programma (NPPP) Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 april 2021 Met genoegen bied ik u de kabinetsreactie op de evaluatie van het NFRP Politieke Partijen Programma aan. ...

Werkprogramma 2021 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) (Dossier 35570-V)
Werkprogramma 2021 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) Brief regering begroting financiën Nr. 58 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2020 Hierbij bied ik u het werkprogramma 2021 van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) aan. ...

Afwegingskader totstandkoming en aanpassing reisadviezen (Dossier 35570-V)
Afwegingskader totstandkoming en aanpassing reisadviezen Brief regering begroting financiën Nr. 5 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 september 2020 Hiermee informeer ik u over de totstandkoming van reisadviezen in het algemeen, en gedurende de COVID-19 crisis in het bijzonder. ...