Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 8
Indieners
Datum
Van:
Tot:

8 resultaten

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over het regionaal doorrekenen van periodieke woningbehoefteramingen (Dossier 34550-XVIII)
Reactie op de gewijzigde motie van het lid Albert de Vries over het regionaal doorrekenen van periodieke woningbehoefteramingen Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2016 Tijdens de begrotingsbehandeling is door het lid Albert de Vries een motie ingediend over de aanpak van woningtekorten (Kamerstuk 34 550 XVIII, nr. 14). ...

Afschrift van de brief aan het Consortium Internationaal Handelshuis in verband met de herbestemmingsprocedure van Paleis Soestdijk (Dossier 34550-XVIII)
Afschrift van de brief aan het Consortium Internationaal Handelshuis in verband met de herbestemmingsprocedure van Paleis Soestdijk Brief regering begroting financiën Nr. 37 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 3 november 2016 In uw brief van 2 november 2016 heeft u gevraagd om een afschrift van mijn brief aan het Consortium Internationaal Handelshuis in verband met de herbestemmingsprocedure van Paleis Soestdijk. ...

Opvolging verschillende moties en toezeggingen begrotingsbehandeling van Wonen en Rijksdienst (Dossier 34550-XVIII)
Opvolging verschillende moties en toezeggingen begrotingsbehandeling van Wonen en Rijksdienst Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 december 2016 Ondermeer tijdens de begrotingsbehandeling van Wonen en Rijksdienst (Handelingen II 2016/17, nr. ...

Reactie op motie van de leden Albert de Vries en Voortman over een financiering van het LSA van minimaal €375.000 (Kamerstuk 34550 XVIII, nr.16) (Dossier 34550-XVIII)
Reactie op motie van de leden Albert de Vries en Voortman over een financiering van het LSA van minimaal €375.000 (Kamerstuk 34550 XVIII, nr.16) Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 december 2016 Op 25 oktober heeft uw Kamer een motie van de leden de Albert de Vries en Voortman (Kamerstuk 34 550 XVIII, nr. 16) aangenomen (Handelingen 2016/17, nr. 13, item 14) over de subsidieverstrekking aan het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (hierna: LSA). ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34550-XVIII)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 20 september 2016 Op 12 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Uitvoering begroting 2016 Wonen en Rijksdienst (Dossier 34550-XVIII)
Uitvoering begroting 2016 Wonen en Rijksdienst Brief regering begroting financiën Nr. 41 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2016, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2016 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begroting Wonen en Rijksdienst (Kamerstuk 34 300 XVIII). ...

Ontwikkeling Paleis Soestdijk (Dossier 34550-XVIII)
Ontwikkeling Paleis Soestdijk Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 oktober 2016 Bij brief van 9 juli 2015 (Kamerstuk 34 000 XVIII, nr. 24) heb ik u geïnformeerd over de start van een procedure die in drie fasen moet leiden tot een economisch duurzame herbestemming van landgoed en paleis Soestdijk. ...

Verlenging subsidieregelingen van de Minister voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2017 (Dossier 34550-XVIII)
Verlenging subsidieregelingen van de Minister voor Wonen en Rijksdienst per 1 januari 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Ontvangen ter Griffie op 18 november 2016. ...