Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

7 resultaten

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (Dossier 26448)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de visie op de robuuste loonaangifteketen Verslag van een algemeen overleg belasting financiën organisatie en beleid sociale zekerheid werk werkgelegenheid 26 448Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)nr. 392VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 10 februari 2009De vaste commissies voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en voor Financiën2 hebben op 4 december 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 3 juli 2008 met de visie op de robuuste loonaangifteketen (26 448, nr. ...

Zelfstandig ondernemerschap (Dossier 31311)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 12 februari 2009, over o.a. onderzoek motieven zelfstandig ondernemerschap Verslag van een algemeen overleg economie ondernemen 31 311Zelfstandig ondernemerschapnr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 februari 2009De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, de vaste commissie voor Economische Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3 en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport4 hebben op 12 februari 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 7 november 2008 over het onderzoek naar motieven zelfstandig ondernemerschap (31 311, nr. ...

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (Dossier 26485)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 maart 2009, over o.a. maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verslag van een algemeen overleg economie handel ondernemen 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemennr. 66VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 31 maart 2009De vaste commissie voor Economische Zaken1, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken2, de vaste commissie voor Financiën3, de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit4, de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid5 en de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer6 hebben op 4 maart 2009 overleg gevoerd met staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken over:– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 7 november 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 61);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 22 december 2008 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 62);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 6 januari 2009 met de uitgebreide kabinetsreactie op het SER-advies Duurzame globalisering (26 485, nr. 63);– de brief van de staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 29 januari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen/transparantiebenchmark 2008 (26 485, nr. 64);– de brief van de minister van Economische Zaken d.d. 19 februari 2009 over maatschappelijk verantwoord ondernemen (26 485, nr. 65).)Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Jan Jacob van Dijk Griffier: De VethVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Wij hebben drie uur uitgetrokken voor dit algemeen overleg. ...

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders (Dossier 26834)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 maart 2009, over o.a. het kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie grensarbeiders Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid werk 26 834Socialeverzekeringspositie van grensarbeidersnr. 22VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 2 april 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap2 de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport3 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid4 hebben op 18 maart 2009 overleg gevoerd met minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris De Jager van Financiën over:– de brief van 9 januari 2009 ten geleide van het kabinetsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen van de Commissie grensarbeiders (26 834, nr. ...

Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) (Dossier 29507)
Verslag van een algemeen overleg over Project centiq dat tot doel heeft de financiële educatie van consumenten te vergroten Verslag van een algemeen overleg economie financiën organisatie en beleid overige economische sectoren 29 507Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)nr. 69VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 16 september 2008De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Economische Zaken2 en de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid3 hebben op 3 september 2008 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën over diverse onderwerpen op het gebied van financiële dienstverlening. ...

Corporate governance, hedgefondsen en private equity (Dossier 31083)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. de positie van werknemers in ondernemingen en vennootschappen Verslag van een algemeen overleg economie financieel toezicht financiën ondernemen overige economische sectoren 31 083Corporate governance, hedgefondsen en private equitynr. 27VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 28 oktober 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, de vaste commissie voor Justitie2, de vaste commissie voor Economische Zaken3 en de vaste commissie voor Financiën4 hebben op 24 september 2008 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Hirsch Ballin van Justitie over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 13 juni 2008 over de positie van werknemers in ondernemingen en vennootschappen (31 083, nr. ...

Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting (Dossier 24515)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. rapport Mensen met schulden in de knel Verslag van een algemeen overleg organisatie en beleid sociale zekerheid 24 515Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluitingnr. 144VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 15 december 2008De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1, de vaste commissie voor Financiën2 en de vaste commissie voor Justitie3 hebben op 11 november 2008 overleg gevoerd met minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Bos van Financiën en minister Hirsch Ballin van Justitie over:– de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 april 2008 over de stijging van het aantal cliënten van voedselbanken (24 515, nr. 135);– de publicatie «Gemeentelijk armoedebeleid» d.d. 29 mei 2008 (24 515, nr. 136);– het rapport Mensen met schulden in de knel (24 515, nr. 138);– de Nationaal Strategische Rapportage Sociale Bescherming en Insluiting (27 813, nr. 30);– de Voortgangsbrief voorkomen overkreditering en schulden (24 515, nr. 140);– de uitvoering van het amendement-Tang/Spekman (31 474-XV, nr. 10);– de resultaten van de quickscan voedselbanken (24 515, nr. 141).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: De Wit Griffier: EsmeijerVragen en opmerkingen uit de commissiesDe voorzitter: Ik verzoek iedereen om plaats te nemen. ...