Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden (Dossier 33000-IV)
Motie Van der Staaij c.s. over verbetering voorzieningen BES-eilanden Motie ...

Socialeverzekeringspositie van grensarbeiders (Dossier 26834)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 1 juli 2010, over compensatie gelijkwaardige werkgelegenheid t.b.v. ...

Belastingdienst (Dossier 31066)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 september 2010, gehouden op 16 september 2010 inzake Sub Walvis Verslag van een algemeen overleg belasting financiĆ«n Nr. 92 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 12 oktober 2010De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 en de vaste commissie voor Financiën2 hebben op 16 september 2010 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: – de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 31 mei 2010 met de eindrapportage loonaangifteketen in 2009 en de twaalfde halfjaarlijkse rapportage Walvis/Wfsv van UWV en Belastingdienst (31 066, nr. ...

Publiek-private samenwerking (Dossier 28753)
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 februari 2009, over o.a. de Pps voortgangsrapportage 2007/2008 Verslag van een algemeen overleg economie organisatie en beleid 28 753Publiek-private samenwerkingnr. 17VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 26 februari 2009De vaste commissie voor Financiën1, de vaste commissie voor Defensie2, de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap3, de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat4, de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport5 en de algemene commissie voor Wonen, Werken en Integratie6 hebben op 11 februari 2009 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën, minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over:– de brief van minister van Financiën d.d. 4 april 2008 over de voortgang in het beleid en in de uitvoering van diverse vormen van publiek-private samenwerking (28 753, nr. ...

Rechtspositie van politieke ambtsdragers (Dossier 28479)
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het rapport 'advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen' Verslag van een algemeen overleg financiĆ«n inkomensbeleid recht staatsrecht 28 479Rechtspositie van politieke ambtsdragersnr. 41VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEGVastgesteld 22 december 2008De vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties1, Financiën2, Wonen, Wijken en Integratie3, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap4, Volksgezondheid, Welzijn en Sport5, Verkeer en Waterstaat6 en Economische Zaken7 hebben op 26 november 2008 overleg gevoerd met minister Bos van Financiën, minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie, minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Van der Hoeven van Economische Zaken, vervolgend op het algemeen overleg d.d. 4 september 2008 (28 479, nr. 37), over:– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 23 oktober 2006 inzake aanbieding rapport «advies beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen» (28 479, nr. 28);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 1 december 2006 inzake aanbieding van de gegevens van functionarissen van wie de beloning in enig jaar boven het gemiddelde ministersalaris uitstijgt (28 479, nr. 29);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 6 september 2007 inzake aanbieding van het rapport «Normeren en waarderen» van de adviescommissie rechtspositie Politieke Ambtsdragers (28 479, nr. 32);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 31 oktober 2007 inzake het kabinetsstandpunt t.a.v. het rapport Advies Beloning topfunctionarissen privaatrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (28 479, nr. 33);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 juni 2008 inzake stand van zaken bij maximeren en normeren van inkomens in de publieke en semipublieke sector (28 479, nr. 34);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 juni 2008 inzake contouren beleidslijn inzake normering van topinkomens in de semipublieke sector (28 479, nr. 36);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 9 oktober 2008 inzake verduidelijking inventarisatie semipublieke sectoren (28 479, nr. 38);– de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 13 oktober 2008 inzake reactie Aob-onderzoek bezoldiging topbestuurders hoger onderwijs (30 111, nr. 32);– de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 11 december 2007 inzake aanbieding Rapportage inkomensgegevens van bestuurders van zorginstellingen uit de jaarverslagen 2006 (29 689, nr. 174);– de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 september 2008 met reactie op het SP-onderzoek «Over de top» (30 111, nr. 29);– de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 3 september 2008 inzake Sanquin (30 111, nr. 30);– de brief van de minister van Financiën d.d. 24 oktober 2008 inzake beloningsbeleid bij staatsdeelneming (28 479, nr. 39);– de brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie d.d. 24 november 2008 inzake bezoldigingsgegevens van (gewezen) bestuurders en commissarissen bij woningcorporaties in 2007 (vertrouwelijke bijlage NEB) (29 453, nr. 90).Van dit overleg brengen de commissies bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit.Voorzitter: Leerdam Griffier: HendrickxDe voorzitter: Goedemiddag. ...