Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

10 resultaten

Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (Dossier 35925-XIII)
Rapportage toepassing Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2021 Bij de behandeling (Kamerstuk 35 153, nr. ...

Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid (Dossier 35925-XIII)
Extra investeringen in klimaatmaatregelen bovenop het bestaande klimaatbeleid Brief regering begroting financiën Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2021 Bijgevoegd ontvangt u een nota van wijziging op de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35 925 XIII, nr. ...

De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven (Dossier 35925-XIII)
De verkoop van de High Tech Campus Eindhoven Brief regering begroting financiën Nr. 9 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2021 Met deze brief bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden Inge van Dijk en Amhaouch (beiden CDA) over het bericht «High Tech Campus niet naar Amerikanen, maar in handen van de Singaporese staat». ...

CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (Dossier 35925-XIII)
CBS voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 september 2021 Hierbij zend ik u de voortgangsrapportage van de Competitive Neutrality Officer (hierna: CNO) van het CBS1. ...

Nota van wijziging (Dossier 35925-XIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 12 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 oktober 2021 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Voorstel van wet (Dossier 35925-XIII)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Ontvangen 21 september 2021 Nr. 1 VOORSTEL VAN WETVergaderjaar 2021–2022Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 35925-XIII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 83 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 komt te luiden: Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000) Art. ...

Memorie van toelichting (Dossier 35925-XIII)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTINGVergaderjaar 2021–2022 GERAAMDE UITGAVEN EN ONTVANGSTENFiguur 1 Geraamde uitgaven verdeeld over beleidsartikelen en niet-beleidsartikelen (bedragen x € 1 mln). ...

Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 (Dossier 35925-XIII)
Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 70 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2021 Conform eerder gemaakte toezeggingen1 ontvangt u hierbij «Rijk aan gedragsinzichten: editie 2021»2. ...

Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 (Dossier 35925-XIII)
Budgettaire mutaties van de begroting Economische Zaken en Klimaat (XIII) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2021 Met deze brief informeer ik u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2e suppletoire begroting 2021 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35 975 XIII, nrs. 1 en 2). ...