Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

26 resultaten

Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen (#:-)
Kabinetsreactie op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2018 Graag bied ik u hierbij de kabinetsreactie aan op het advies van de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) inzake de latere overeenstemming en latere praktijk met betrekking tot de interpretatie van verdragen. ...

Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië Brief regering begroting financiën Nr. 81 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 mei 2018 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 6 april 2018 informeren wij u over de noodzaak van vertrouwelijkheid van het Memorandum of Understanding (MoU) met Saoedi-Arabië. ...

Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen (#:-)
Rapportage over stand van zaken parlementaire goedkeuring verdragen Brief regering begroting financiën Nr. 66 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 maart 2018 Zoals bekend is het gebruik dat de regering jaarlijks aan het parlement een overzicht verstrekt van tot stand gekomen verdragen, waarbij partij worden van het Koninkrijk tot de reële mogelijkheden behoort, maar die nog niet ter goedkeuring zijn ingediend. ...

Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie (#:-)
Reactie op verzoek commissie over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 maart 2018 In reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de uitspraken van de Britse premier inzake betrokkenheid van Rusland bij de aanslag en de ontstane diplomatieke situatie kan het kabinet uw Kamer het volgende mededelen. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak (#:-)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over een ontvoering in Irak Mededeling begroting financiën Nr. 65 MEDEDELING 12 maart 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 maart 2018 ontvangen over een ontvoering in Irak. ...

Overtredingen door diplomaten (#:-)
Overtredingen door diplomaten Brief regering begroting financiën Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 maart 2018 Tijdens het VAO op 19 januari 2017 (Handelingen II 2016/17, nr. 42, item 12) heeft Uw Kamer twee moties ingediend, Motie De Roon c.s., d.d. 19 januari 2017, (Kamerstuk 34 550 V, nr. 63) en Motie Van Nispen en Sjoerdsma, d.d. 19 januari 2017, (Kamerstuk 34 550 V, nr. 64), waarin werd verzocht aanvullende mogelijkheden te onderzoeken en te gebruiken om misdrijven en overtredingen van buitenlandse diplomaten in Nederland aan te pakken. ...

Reactie op verzoek commissie over openbaarmaking van één passage uit de vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten (Kamerstuk 34775-V-79) (#:-)
Reactie op verzoek commissie over openbaarmaking van één passage uit de vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten (Kamerstuk 34775-V-79) Brief regering begroting financiën Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 juni 2018 Op 18 mei 2018 verzocht de griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van uw Kamer mij om openbaarmaking van één passage uit de vertrouwelijke Kamerbrief van 14 mei 2018 over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten (Kamerstuk 34 775 V, nr. 79). ...

Jaarbericht 2017. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU (#:-)
Jaarbericht 2017. Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU Brief regering begroting financiën Nr. 91 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 augustus 2018 Hierbij zend ik u het «Jaarbericht 2017 Procesvertegenwoordiging Hof van Justitie van de EU»1. ...

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (#:-)
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Brief regering begroting financiën Nr. 86 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2018 Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2018 vroeg uw Kamer om een reactie op de uitvoering van de motie Servaes/Ten Broeke (Kamerstuk 34 300 V, nr. 26) over het Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP). ...

Memorandum of Understanding met Saoedi-Arabië (#:-)
Memorandum of Understanding met Saoedi-Arabië Brief regering begroting financiën Nr. 67 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 maart 2018 Conform het verzoek van uw Kamer tijdens het Algemeen Overleg Raad Buitenlandse Zaken van 22 februari jl., stuur ik u hierbij ter vertrouwelijke inzage het «Memorandum of Understanding on Political Consultations» met Saoedi-Arabië1. ...

Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten (#:-)
Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten Mededeling begroting financiën Nr. 79 MEDEDELING 14 mei 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 mei 2018 ontvangen over gedetineerdenbegeleiding in de Verenigde Staten. ...

Verslag van de reis van minister Kaag aan een aantal landen in de Golf (#:-)
Verslag van de reis van minister Kaag aan een aantal landen in de Golf Brief regering begroting financiën Nr. 78 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 april 2018 In reactie op het verzoek van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken van 6 april 2018 stuur ik u hierbij een verslag van de reis van mijn voorganger Sigrid Kaag aan een aantal landen in de Golf. ...

Terugblik Benelux Top en Nederlands Voorzitterschap Benelux Unie in 2017 (#:-)
Terugblik Benelux Top en Nederlands Voorzitterschap Benelux Unie in 2017 Brief regering begroting financiën Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2018 Graag informeer ik u over de belangrijkste resultaten van het Nederlands voorzitterschap van de Benelux Unie in 2017 en de uitkomsten van de Benelux Top van 8 november jl. ...

Wob-verzoeken inzake uitspraken voormalig minister Zijlstra (#:-)
Wob-verzoeken inzake uitspraken voormalig minister Zijlstra Brief regering begroting financiën Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 mei 2018 Bij het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Wob-verzoeken ingediend naar documenten inzake o.m. ...

Publieke consultatie consulaire beleidsnota (#:-)
Publieke consultatie consulaire beleidsnota Brief regering begroting financiën Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2018 Met mijn brief van 8 maart 2018 (Kamerstuk 34 775 V, nr. 64) informeerde ik uw Kamer in antwoord op schriftelijke vragen over de verschillende manieren waarop het publiek wereldwijd actief wordt betrokken bij het moderniseren van de consulaire dienstverlening. ...

Uitspraken tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 (#:-)
Uitspraken tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 Brief regering begroting financiën Nr. 89 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juli 2018 Met deze brief licht ik u graag de uitspraken toe die ik heb gedaan tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 op dinsdag 10 juli jl. en wil ik opheldering verschaffen na de uitzending van Zembla op woensdag 18 juli jl. ...

Kamerbrief inzake consulaire zaken (#:-)
Kamerbrief inzake consulaire zaken Mededeling begroting financiën Nr. 93 MEDEDELING 17 september 2018 Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister van Buitenlandse Zaken van 17 september 2018 ontvangen over consulaire zaken. ...

Ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije (#:-)
Ontwikkelingen bilaterale relatie met Turkije Brief regering begroting financiën Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 juli 2018 Hierbij informeer ik u dat het kabinet voornemens is om op korte termijn opnieuw een Nederlandse ambassadeur in Ankara aan te stellen1. ...

Uitvoering van de motie Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan (#:-)
Uitvoering van de motie Voordewind c.s. over de herdenking van de Armeense genocide in Jerevan Brief regering begroting financiën Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 april 2018 In reactie op het verzoek van het lid Voordewind om een brief te ontvangen over de uitvoering van de motie Voordewind c.s. ...

Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (#:-)
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 maart 2018, over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens Brief regering begroting financiën Nr. 77 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2018 Op 12 en 13 april jl. bezocht ik Rusland voor bilaterale consultaties met Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken. ...