Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 9
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Toezegging n.a.v. een vraag van het lid Koolmees tijdens het vragenuur op 29 januari 2013 over fiscale behandeling eigen woning voor expats. (Dossier 33405)
Toezegging n.a.v. een vraag van het lid Koolmees tijdens het vragenuur op 29 januari 2013 over fiscale behandeling eigen woning voor expats. ...

Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede nader verslag en concept besluit startersleningen (33405 en 33407) (Dossier 33405)
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het tweede nader verslag en concept besluit startersleningen (33405 en 33407) Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, de nota naar aanleiding van het tweede nader verslag over het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) en het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (33 407)(Kamerstuk 33405/33407, nr. 15). ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33405)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 11 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 november 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag (Dossier 33405)
Nota naar aanleiding van het tweede nader verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 15 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET TWEEDE NADER VERSLAG Ontvangen 14 november 2012 Inhoudsopgave         1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33405)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 16 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 14 november 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Vierde nota van wijziging (Dossier 33405)
Vierde nota van wijziging Nota van wijziging belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 26 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: a. ...

Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (Dossier 33405)
Gevolgen van de nieuwe portefeuilleverdeling tussen de bewindspersonen in relatie tot het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning en wetsvoorstel Wet verhuurderheffing Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 10 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 november 2012 In het kader van het regeerakkoord van de VVD en de PvdA en de verdeling van de verschillende onderdelen uit het regeerakkoord binnen het kabinet, delen wij u het volgende mee. ...

Toezeggingen wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning (Dossier 33405)
Toezeggingen wetsvoorstel herziening fiscale behandeling eigen woning Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, naar aanleiding van de plenaire behandeling op 15 november jl. van het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) (Handelingen II 2012/2013, nr. 23, item 4, blz. 4–30 en item 7, blz. 36–58) de toegezegde nadere informatie over de navolgende onderwerpen: 1. ...

Beleidsbesluit fiscale aftrek bouwrente en stofkamoperatie (Dossier 33405)
Beleidsbesluit fiscale aftrek bouwrente en stofkamoperatie Brief regering belasting financiën huisvesting kopen en verkopen Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 maart 2013 Tijdens het vragenuur van 29 januari jl. ...