Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
VVD 3
Indieners
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen (Dossier 33124)
Reactie op verzoek commissie om een overzicht van de sanctiesystemen EPBD-richtlijnen Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2012 Naar aanleiding van het verzoek van de leden Visser en Verhoeven om een brief te ontvangen waarin een overzicht wordt gegeven van de concrete toepassing van de sanctiebepaling dan wel de gehanteerde sanctiesystemen van de oude en de herziene EPBD-richtlijn in alle lidstaten inclusief de voor- en nadelen, bericht ik u als volgt. ...

Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens (Dossier 33124)
Reactie op de motie van het lid Paulus Jansen (33124, nr. 20) over een regeling voor de opslag van opnamegegevens Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2012 Hierbij stuur ik u nadere informatie naar aanleiding van de motie van de heer Jansen (SP) tijdens de tweede termijn van de behandeling van het wetsvoorstel Kenbaarheid Energieprestatie Gebouwen op 15 november jl (Kamerstuk 33 124, nr. 20). ...

Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie (Dossier 33124)
Overzicht van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie Brief regering bouwen en verbouwen energie huisvesting natuur en milieu Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 januari 2013 In vervolg op mijn brief van 14 november 2012 (Kamerstuk 33 124, nr. 18) treft u hierbij een overzicht aan van de concrete toepassing van de sanctiesystemen van de EPBD in de lidstaten van de Europese Unie, inclusief de voor- en nadelen. ...