Zoeken


Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 233
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 41
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 26
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 13
Minister van Veiligheid en Justitie 12
Datum
Van:
Tot:

Vraag gesteld aan
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 233
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 41
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 26
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 13
Minister van Veiligheid en Justitie 12
Datum
Van:
Tot:

1060 resultaten

Het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt
Vragen van de leden Futselaar (SP) en Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de schrijfvaardigheid van kinderen achteruit holt (ingezonden 1 augustus 2017). ...

Gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep
Vragen van de leden Paternotte en Sjoerdsma (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gendergelijkheid in vergoedingen en salarissen bij de publieke omroep (ingezonden 2 augustus 2017). ...

De gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden
Vragen van de leden Paternotte en Diertens (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de gebrekkige beschikbaarheid van uitzendingen van NPO in het buitenland en op de BES-eilanden (ingezonden 11 augustus 2017). ...

Het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018/2019
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat de zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum in Tzum geen onderwijs meer mag geven vanaf schooljaar 2018/2019 (ingezonden 14 augustus 2017). ...

Banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie
Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over banden tussen het onderwijs en de fossiele brandstoffen industrie (ingezonden 15 augustus 2017). ...

Het bericht dat bij een aspirant-omroep meerdere medewerkers boven de Balkenende-norm verdienen
Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat bij een aspirant-omroep meerdere medewerkers boven de Balkenende-norm verdienen (ingezonden 23 augustus 2017). ...

Het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1800 kwetsbare leerlingen
Vragen van de leden Becker en Wörsdörfer (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het op straat belanden van gevoelige gegevens van 1.800 kwetsbare leerlingen (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet
Vragen van de leden Hijink en Lacin (beiden SP) aan de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Financien over het bericht dat op station Amsterdam Centraal slimme reclameborden worden ingezet (ingezonden 6 september 2017). ...

Het bericht dat conciërge ‘Meester Appie’ graag wil werken, maar wat niet mogelijk is
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat conciërge «Meester Appie» graag wil werken, maar wat niet mogelijk is (ingezonden 7 september 2017). ...

De verkiezing van de ‘afvaardiging deelnemersvergadering’ van de Onderwijscoöperatie
Vragen van het lid Rog (CDA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de verkiezing van de afvaardiging deelnemersvergadering van de Onderwijscoöperatie (ingezonden 8 september 2017). ...

Het onderzoek van RTL nieuws dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage
Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek van RTL nieuws dat ouders hun keuze voor een school zouden laten afhangen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage (ingezonden 11 september 2017). ...

Het bericht ‘reclameborden op Amsterdam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt’
Vragen van de leden Verhoeven en Jetten (beiden D66) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over het bericht «Reclameborden op A’dam CS weten wanneer en hoelang jij kijkt» (ingezonden 11 september 2017). ...

Het cursussencircus ten aanzien van het lerarenregister
Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het cursussencircus ten aanzien van het lerarenregister (ingezonden 19 september 2017). ...

Incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren
Vragen van de leden Jasper van Dijk en Van Nispen (beiden SP) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over incassobureaus die de rechtbank misbruiken om hun klanten te intimideren (ingezonden 25 september 2017). ...

Het helpen van slachtoffers van kinderporno
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het helpen van slachtoffers van kinderporno (ingezonden 28 september 2017). ...

Het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen
Vragen van het lid Becker (VVD) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het niet tijdig beschikbaar zijn van digitale leermiddelen (ingezonden 28 september 2017). ...

Het bericht dat de zorg aan kwetsbare gezinnen onder druk staat
Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de Staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat de zorg aan kwetsbare gezinnen onder druk staat (ingezonden 5 oktober 2017). ...

Rehabilitatie bij onterechte jeugdbeschermingsmaatregelen
Vragen van de leden Bergkamp en Raemakers (beiden D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over rehabilitatie bij onterechte jeugdbeschermingsmaatregelen (ingezonden 6 oktober 2017). ...

Het bericht ‘Aboutaleb laat ‘kindercasino’ ongemoeid’
Vragen van het lid Van Toorenburg (CDA) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Aboutaleb laat «kindercasino» ongemoeid» (ingezonden 10 oktober 2017). ...

De berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde
Vragen van het lid Markuszower (PVV) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de berichten inzake de aanhouding van Michael P. uit Zeewolde (ingezonden 12 oktober 2017). ...