Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33719)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur provincies waterschappen Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Nota van verbetering (Dossier 33719)
Nota van verbetering Nota van verbetering bestuur provincies waterschappen Nr. 5 NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 23 september 2013 In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht: I In artikel I, onderdeel AL, wordt in artikel K 1, tweede lid, aanhef, na «indien» een dubbele punt ingevoegd. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33719)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur provincies waterschappen Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen). ...