Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Memorie van toelichting (Dossier 33540)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemene deel van de Memorie van Toelichting 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 33540)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) (Dossier 33540)
Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in 's Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren) Koninklijke boodschap bestuur financiën organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering decentrale overheden in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ’s Rijks schatkist (verplicht schatkistbankieren). ...