Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

18 resultaten

Voorstel van wet (#:-)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (#:-)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor Caribische openbare lichamen en het regelen van een kiescollege voor de Eerste Kamer. ...

Memorie van toelichting (#:-)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt/uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat (artikel 26, vijfde lid, van de Wet op de Raad van State) Met de bekendmaking van de wet van 15 november 2016 (Stb. 458), zoals gewijzigd bij de wet van 26 oktober 2016 (Stb. 426), is de eerste lezing van dit grondwetsvoorstel afgerond. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33989)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap recht staatsrecht Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. ...

Voorstel van wet (Dossier 33989)
Voorstel van wet Voorstel van wet recht staatsrecht Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33989)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting recht staatsrecht Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 34027)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 6 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 juni 2018 Bij koninklijke boodschap van 15 september 2014 bood Zijne Majesteit de Koning u het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen, aan*. ...

Voorstel van wet (Dossier 34027)
Voorstel van wet Voorstel van wet cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34027)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap cultuur en recreatie media openbare orde en veiligheid staatsveiligheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in verband met de invoering van een onafhankelijke bindende toets voorafgaand aan de inzet van bijzondere bevoegdheden jegens journalisten, welke gericht is op het achterhalen van hun bronnen. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34341)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34341)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34341)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer). ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34588)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..). ...

Voorstel van wet (Dossier 34588)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34588)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen deel 4 1. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34106)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik. ...

Voorstel van wet (Dossier 34106)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur organisatie en beleid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34106)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur organisatie en beleid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ...