Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

9 resultaten

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het regelen van diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 (Dossier 33402)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het regelen van diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I In de beweegreden wordt «en inkomensbeleid» vervangen door: , inkomensbeleid en het verbeteren van de overheidsfinanciën. ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over aanpassingen in verband met amendement Harbers/Plasterk op het Belastingplan 2013 over diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 (Dossier 33403)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over aanpassingen in verband met amendement Harbers/Plasterk op het Belastingplan 2013 over diverse maatregelen uit het deelakkoord begroting 2013 Amendement belasting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: I Artikel I, onderdeel F, vervalt. ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het invoeren van een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging (Dossier 33400-XV)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over het invoeren van een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een vut- of prepensioenregeling en zich niet hebben kunnen voorbereiden op de AOW-leeftijdsverhoging Amendement begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: In artikel 8 Oudedagsvoorziening worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 30 000 (x € 1 000). ...

Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF (Dossier 33221)
Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL C.S. ...

Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" (Dossier 33221)
Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PLASTERK C.S. ...

Motie van het lid Harbers c.s. over vooraf voor instemming voorleggen van een verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal (Dossier 33221)
Motie van het lid Harbers c.s. over vooraf voor instemming voorleggen van een verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling 2010 (Dossier 32780-IIA)
Amendement van het lid Harbers c.s. inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling 2010 Amendement begroting financiën Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 3 inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling voor 2010 (Dossier 32780-IIA)
Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 3 inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling voor 2010 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van de leden Harbers en Plasterk over onder meer het terugdraaien van het studentdeel en het bijbehorende gedragseffect van de langstudeerdersmaatregel (Dossier 33400-VIII)
Amendement van de leden Harbers en Plasterk over onder meer het terugdraaien van het studentdeel en het bijbehorende gedragseffect van de langstudeerdersmaatregel Amendement begroting financiën Nr. 8 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HARBERS EN PLASTERK Ontvangen 5 oktober 2012 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd: I In artikel 06 Hoger beroepsonderwijs worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 118 016 (x € 1 000). ...