Zoeken


Partij
Datum
Van:
Tot:

Partij
Datum
Van:
Tot:

15 resultaten

Voorstel van wet (Dossier 33640-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 30 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33640-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Voorstel van wet (Dossier 33640-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 30 mei 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33640-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ...

Uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten (Dossier 33462)
Uitvoering van de Wet WOZ door gemeenten Brief regering belasting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN EN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2013 Op 12 maart jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in uw Kamer in antwoord op vragen over de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) door een aantal gemeenten, toegezegd in gesprek te zullen gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en daarover schriftelijk te rapporteren aan uw Kamer.1 Inmiddels heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden met alle betrokkenen bij de Wet WOZ en is vorige week de jaarlijkse rapportage van de Waarderingskamer, de toezichthouder op de uitvoering door de gemeenten van de Wet WOZ, over die uitvoering aan de Staatssecretaris van Financiën gezonden. ...

Voorstel van wet (Dossier 33480-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33480-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33480-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 30 november 2012 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33480-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33805-B)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33805-B)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 29 november 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Voorstel van wet (Dossier 33805-C)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 29 november 2013 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33805-C)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave blz. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2012 (Dossier 33605-C)
Jaarverslag Provinciefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2012 (Dossier 33605-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2012 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 15 mei 2013 Inhoudsopgave     blz. ...