Zoeken


Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

11 resultaten

Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF (Dossier 33221)
Motie van het lid Blanksma-van den Heuvel c.s. over een maximale en zo vroeg mogelijke betrokkenheid van het IMF Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 12 MOTIE VAN HET LID BLANKSMA-VAN DEN HEUVEL C.S. ...

Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" (Dossier 33221)
Motie van het lid Plasterk c.s. over een de onderhandelingen over de "by-laws" Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 10 MOTIE VAN HET LID PLASTERK C.S. ...

Motie van het lid Harbers c.s. over vooraf voor instemming voorleggen van een verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal (Dossier 33221)
Motie van het lid Harbers c.s. over vooraf voor instemming voorleggen van een verhoging of wijziging van het maatschappelijk kapitaal Motie europese zaken financiën internationaal organisatie en beleid Nr. 11 MOTIE VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling 2010 (Dossier 32780-IIA)
Amendement van het lid Harbers c.s. inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling 2010 Amendement begroting financiën Nr. 3 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 3 inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling voor 2010 (Dossier 32780-IIA)
Amendement van het lid Harbers c.s. ter vervanging van nr. 3 inzake het structureel in de begroting verwerken van de door de Kamer ontvangen loonbijstelling voor 2010 Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) begroting financiën Nr. 4 AMENDEMENT VAN HET LID HARBERS C.S. ...

Amendement van het lid Koolmees c.s. over het niet inzetten van een deel van de prijsbijstelling voor de dekking van het passend onderwijs en de langstudeerdersmaatregel (Dossier 32780-VIII)
Amendement van het lid Koolmees c.s. over het niet inzetten van een deel van de prijsbijstelling voor de dekking van het passend onderwijs en de langstudeerdersmaatregel Amendement begroting financiën Nr. 5 AMENDEMENT VAN HET LID KOOLMEES C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 9 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's (Dossier 33025)
Gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 9 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PLASTERK C.S. ...

Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet c.s. ter vervangign van nr. 8 over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase (Dossier 33025)
Gewijzigd amendement van het lid Van Vliet c.s. ter vervangign van nr. 8 over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET C.S. ...

Amendement van het lid Plasterk c.s. over een scheiding tussen audit en non- audit bij OOB's (Dossier 33025)
Amendement van het lid Plasterk c.s. over een scheiding tussen audit en non- audit bij OOB's Amendement economie overige economische sectoren Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID PLASTERK C.S. ...

Nader gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 14 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's (Dossier 33025)
Nader gewijzigd amendement van het lid Plasterk c.s. ter vervanging van nr. 14 over een scheiding tussen audit en non-audit bij OOB's Amendement (gewijzigd/nader/vervangend) economie overige economische sectoren Nr. 18 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID PLASTERK C.S. ...

Amendement van het lid Van Vliet c.s. over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase (Dossier 33025)
Amendement van het lid Van Vliet c.s. over het opheffen van de chinese walls bij de AFM en het uitbreiden van bevoegdheden van de AFM in de onderzoeksfase Amendement economie overige economische sectoren Nr. 8 AMENDEMENT VAN HET LID VAN VLIET C.S. ...