Zoeken


Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Partij
Datum
Van:
Tot:

5 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 34588)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..). ...

Voorstel van wet (Dossier 34588)
Voorstel van wet Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34588)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting openbare orde en veiligheid organisatie en beleid recht staatsrecht terrorisme Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I Algemeen deel 4 1. ...

Voorstel van wet (Dossier 34617)
Voorstel van wet Voorstel van wet organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 34617)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap organisatie en beleid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enkele andere wetten in verband met de uitbreiding van het kraamverlof teneinde de band tussen de partner en het kind te versterken. ...