Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

3 resultaten

Koninklijke boodschap (Dossier 34358-(R2065))
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Aan de Staten van Aruba Aan de Staten van Curaçao Aan de Staten van Sint Maarten Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd. ...

Voorstel van wet (Herdruk) (Dossier 34358-(R2065))
Voorstel van wet (Herdruk) Voorstel van wet openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 2 HERDRUK1 VOORSTEL VAN RIJKSWET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Verslag van de Staten van Sint Maarten (Dossier 34358-(R2065))
Verslag van de Staten van Sint Maarten Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Vastgesteld 28 april 2016 De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennisgenomen van het voorstel van rijkswet. ...