Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

42 resultaten

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Dossier 31700-VIII)
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 13VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDENVastgesteld 22 oktober 2008De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.De voorzitter van de commissie,Van der CampAdjunct-griffier van de commissie,Boeve1In hoeverre is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) betrokken bij het integraal afsprakenkader schaalsprong Almere? ...

Verslag van een schriftelijk overleg inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (Dossier 31700-VIII)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen Verslag van een schriftelijk overleg begroting cultuur en recreatie financiën media 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008nr. 8VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEGVastgesteld 14 oktober 2008Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan het kabinet over de brief d.d. 2 juli 2008 van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzake de peildatum voor de eerstvolgende telling van leden van omroepverenigingen (Kamerstuk 31 200 VIII, nr. 198).Bij brief van 14 oktober 2008 heeft de minister deze beantwoord. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2016 (#:-)
Jaarverslag Gemeentefonds 2016 Jaarverslag bestuur gemeenten Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 17 mei 2017 Inhoudsopgave     blz. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2016 (#:-)
Jaarverslag Provinciefonds 2016 Jaarverslag bestuur provincies Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 17 mei 2017 Inhoudsopgave       blz. ...

Jaarverslag Staten-Generaal 2016 (#:-)
Jaarverslag Staten-Generaal 2016 Jaarverslag bestuur parlement Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA) Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Inhoudsopgave A. ...

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016 (#:-)
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2016 Jaarverslag bestuur organisatie en beleid rijksoverheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN VAN DE GOUVERNEURS (IIB) Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen (bedragen x € 1.000) Inhoudsopgave A. ...

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2016 (#:-)
Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2016 Jaarverslag bestuur de nederlandse antillen en aruba organisatie en beleid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) EN HET BES-FONDS (H) 2016 Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikel (x € 1.000) Inhoudsopgave A. ...

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (#:-)
Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 Jaarverslag bestuur rijksoverheid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES (VII) Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000) Inhoudsopgave (VII) A. ...

Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 (#:-)
Jaarverslag Wonen en Rijksdienst 2016 Jaarverslag bestuur huisvesting organisatie en beleid Nr. 1 JAARVERSLAG VAN WONEN EN RIJKSDIENST (XVIII) Aangeboden 17 mei 2017 Gerealiseerde uitgaven verdeeld over de beleidsartikelen Gerealiseerde ontvangsten verdeeld over de beleidsartikelen Inhoudsopgave A. ...

Verslag (Dossier 33565)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) bestuur organisatie en beleid Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld, 12 april 2013 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen. ...

Verslag (Dossier 31790)
Verslag Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) hoger onderwijs onderwijs en wetenschap 31 790Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschuldennr. 6VERSLAGVastgesteld 21 januari 2009De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. ...

Verslag van de Staten van Sint Maarten (Dossier 34358-(R2065))
Verslag van de Staten van Sint Maarten Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader) openbare orde en veiligheid organisatie en beleid Nr. 8 VERSLAG VAN DE STATEN VAN SINT MAARTEN Vastgesteld 28 april 2016 De in de Staten van Sint Maarten aanwezige fracties hebben kennisgenomen van het voorstel van rijkswet. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2013 (Dossier 33930-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 21 mei 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Jaarverslag Provinciefonds 2013 (Dossier 33930-C)
Jaarverslag Provinciefonds 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET PROVINCIEFONDS (C) Aangeboden 21 mei 2014 Inhoudsopgave   blz. ...

Jaarverslag BES-fonds 2013 (Dossier 33930-H)
Jaarverslag BES-fonds 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET BES-FONDS (H) Aangeboden 21 mei 2014 Inhoudsopgave A. ...

Jaarverslag Staten-Generaal 2013 (Dossier 33930-IIA)
Jaarverslag Staten-Generaal 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE STATEN-GENERAAL (IIA) Aangeboden 21 mei 2014 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein Totaal uitgaven (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein Totaal ontvangsten (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE A. ...

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2013 (Dossier 33930-IIB)
Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN DE OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB) Aangeboden 21 mei 2014 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterreinTotaal uitgaven (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterreinTotaal ontvangsten (x € 1.000) INHOUDSOPGAVE A. ...

Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag Koninkrijksrelaties, het desbetreffende rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwet, onderdeel Koninkrijksrelaties en BES-fonds (Dossier 33930-IV)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 juni 2014, over de slotwet en het jaarverslag Koninkrijksrelaties, het desbetreffende rapport van de Algemene Rekenkamer en de slotwet, onderdeel Koninkrijksrelaties en BES-fonds Verslag van een wetgevingsoverleg begroting financiën Nr. 6 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 25 juni 2014 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 12 juni 2014 overleg gevoerd met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over: – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 mei 2014 houdende het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013 (Kamerstuk 33 930-IV, nr. 1); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2014 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013 (Kamerstuk 33 930-IV, nr. 5); – de brief van de president van de Algemene Rekenkamer van 21 mei 2014 ter aanbieding van de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014 (Kamerstuk 33 942, nr. 1); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2014 met de beantwoording van vragen van de commissie over de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen 2013 en bij de Nationale verklaring 2014, onderdeel Koninkrijksrelaties (Kamerstuk 33 942, nr. 5); – het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties 2013 (Kamerstuk 33 930-IV); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2014 inzake het verslag houdende een lijst van vragen over de slotwet Koninkrijksrelaties 2013 (IV) (Kamerstuk 33 930-IV, nr. 4); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 mei 2014 houdende het Jaarverslag BES-fonds 2013 (Kamerstuk 33 930-H, nr. 1); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 juni 2014 met de beantwoording van vragen van de commissie over het Jaarverslag BES-fonds 2013 (Kamerstuk 33 930-H, nr. 4); – de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 mei 2014 inzake het overzicht uitstaande leningen aan landen van het Koninkrijk (Kamerstuk 33 750-IV, nr. 42). ...

Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013 (Dossier 33930-IV)
Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN KONINKRIJKSRELATIES (IV) Aangeboden 21 mei 2014 Gerealiseerde uitgaven naar beleidsterrein (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten naar beleidsterrein (x € 1.000) Inhoudsopgave A. ...

Jaarverslag Gemeentefonds 2014 (Dossier 34200-B)
Jaarverslag Gemeentefonds 2014 Jaarverslag begroting financiën Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET GEMEENTEFONDS (B) Aangeboden 20 mei 2015 Gerealiseerde uitgaven van het gemeentefonds (x € 1.000) Gerealiseerde ontvangsten van het gemeentefonds (x € 1.000) Inhoudsopgave     blz. ...