Zoeken


Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

Soort
Partij
Datum
Van:
Tot:

160 resultaten

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 33900)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 juni 2014 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 34000-B)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 5 november 2014 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: Enig artikel In artikel 3 wordt het bedrag van de algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen, groot € 14.552.778.000, vervangen door het bedrag: € 14.539.278.000. ...

Nota van wijziging (herdruk) (Dossier 34000-B)
Nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging ...

Nota van wijziging (Dossier 31700-VIII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën 31 700 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009nr. 11NOTA VAN WIJZIGINGOntvangen 22 oktober 2008In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 hoofdstuk VIII, nrs. 1 en 2) wordt de begrotingsstaat als volgt gewijzigd. ...

Tweede nota van wijziging (herdruk) (Dossier 33268)
Tweede nota van wijziging (herdruk) Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 9 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 18 januari 2013 Het voorstel van wet, artikel I, wordt als volgt gewijzigd: A Onderdeel V komt te luiden: V Artikel H 4 wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33268)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging recht staatsrecht Nr. 10 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 februari 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel I, onderdeel R, wordt «Artikel G 5, tweede lid» vervangen door «Artikel G 5, eerste lid» en wordt de aanduiding «2. ...

Nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 10 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 7 december 2012 Artikel I 1. ...

Tweede nota van wijziging (Dossier 33400-VII)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 13 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 december 2012 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 32210)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag economie hoger onderwijs onderwijs en wetenschap organisatie en beleid 32 210Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van het accreditatiestelselnr. 6NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAGOntvangen 12 februari 2010VoorafDe leden van de CDA-fractie zeggen met belangstelling te hebben kennisgenomen van het bovengemoemde wetsvoorstel en onderstrepen dat het van belang is dat de kwaliteit van de opleidingen stelselmatig tegen het licht worden gehouden. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 6 NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 3 wordt het bedrag van de integratie-uitkeringen van «€ 11.048.724.000» vervangen door: € 11.049.524.000. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 3 november 2017 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000)Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.099.464 5.294.464 660.070             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 28.920 28.920 21.965 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 249.167 249.167 12.714 3 Woningmarkt 4.157.089 4.157.089 487.000 4 Woonomgeving en bouw 52.486 247.486 91 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 122.211 122.211 513 7 Arbeidszaken overheid 27.317 27.317 575 8 Kwaliteit rijksdienst 19.535 19.535 0 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 111.579 111.579 121.932             Niet beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 314.783 314.783 15.280 12 Algemeen 10.265 10.265 0 13 Nominaal en onvoorzien 6.112 6.112 0 14 VUT-fonds 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: (Bedragen x € 1.000) Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 124.918 124.918 0 Logius 206.331 206.331 0 P-Direkt 91.069 91.069 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 204.631 204.631 0 FMHaaglanden 106.452 106.452 0 SSC ICT 258.681 258.681 0 Rijksvastgoedbedrijf 1.312.800 1.312.800 0 Dienst van de Huurcommissie 13.214 13.214 0         Totaal 2.318.096 2.318.096 0           Totaal kapitaal-uitgaven Totaal kapitaal-ontvangsten           Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 12.433 7.000   Logius 400 0   P-Direkt 19.982 8.000   Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 1.527 0   FMHaaglanden 8.106 4.200   SSC ICT 85.331 30.000   Rijksvastgoedbedrijf 771.043 575.775   Dienst van de Huurcommissie 0 0           Totaal 898.822 624.975 TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn zoveel mogelijk in deze separate nota van wijziging verwerkt. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging begroting financiën Nr. 41 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 13 december 2017 A De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Artikel Omschrijving Verplichtingen Uitgaven Ontvangsten   Totaal 5.127.363 5.322.363 660.070             Beleidsartikelen       1 Openbaar bestuur en democratie 28.920 28.920 21.965 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 249.167 249.167 12.714 3 Woningmarkt 4.157.089 4.157.089 487.000 4 Woonomgeving en bouw 52.486 247.486 91 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid 148.520 148.520 513 7 Arbeidszaken overheid 27.317 27.317 575 8 Kwaliteit rijksdienst 19.535 19.535 0 9 Uitvoering Rijksvastgoedbeleid 111.579 111.579 121.932             Niet beleidsartikelen       11 Centraal apparaat 316.373 316.373 15.280 12 Algemeen 10.265 10.265 0 13 Nominaal en onvoorzien 6.112 6.112 0 14 VUT-fonds 0 0 0 B De begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018 komt te luiden: Vaststelling van de departementale begrotingsstaat inzake baten-lastenagentschappen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2018 (bedragen x € 1.000): Baten-lastenagentschappen Totaal baten Totaal lasten Saldo baten en lasten Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 124.918 124.918 0 Logius 206.331 206.331 0 P-Direkt 91.069 91.069 0 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 204.631 204.631 0 FMHaaglanden 106.452 106.452 0 SSC ICT 258.681 258.681 0 Rijksvastgoedbedrijf 1.312.800 1.312.800 0 Dienst van de Huurcommissie 13.214 13.214 0         Totaal 2.318.096 2.318.096 0   Totaal kapitaaluitgaven Totaal kapitaalontvangsten       Rijksdienst voor identiteitsgegevens (RvIG) 12.433 7.000 Logius 400 0 P-Direkt 19.982 8.000 Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk 1.527 0 FMHaaglanden 8.106 4.200 SSC ICT 85.331 30.000 Rijksvastgoedbedrijf 771.043 575.775 Dienst van de Huurcommissie 0 0       Totaal 898.822 624.975 TOELICHTING Algemeen De maatregelen die in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zijn opgenomen met betrekking tot het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn in de nota van wijziging naar aanleiding van het regeerakkoord verwerkt. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur de nederlandse antillen en aruba parlement Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 8 november 2017 Inleiding Met veel belangstelling heb ik kennisgenomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over dit wetsvoorstel. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur gemeenten organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 6 maart 2018 Inhoudsopgave blz. ...

Tweede nota van wijziging (#:-)
Tweede nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid Nr. 8 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 28 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De artikelen I en II komen te luiden: ARTIKEL I De Gemeentewet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 36a, tweede lid, komt te luiden: 2. ...

Nota van wijziging (#:-)
Nota van wijziging Nota van wijziging bestuur organisatie en beleid Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 20 juni 2018 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1. ...

Nota naar aanleiding van het verslag (#:-)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag bestuur organisatie en beleid Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 19 februari 2018 Met belangstelling heb ik kennis genomen van het verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. ...

Nota van wijziging (Dossier 34389)
Nota van wijziging Nota van wijziging ...

Nota naar aanleiding van het verslag (Dossier 34389)
Nota naar aanleiding van het verslag Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag ...

Derde nota van wijziging (Dossier 33219)
Derde nota van wijziging Nota van wijziging bestuur gemeenten Nr. 11 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 maart 2013 Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 1.1, onderdeel i, komt te luiden: i. een vreemdeling: degene die de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander wordt behandeld;. ...