Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

28 resultaten

Besteding restgelden ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) (Dossier 34550-IV)
Besteding restgelden ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba (FDA) Brief regering begroting financiën Nr. 29 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 23 maart 2017 Graag informeer ik uw Kamer over het volgende. ...

Herziene Begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Herziene Begrotingsstructuur Hoofdstuk IV Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 38 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2017 Graag informeer ik u over mijn voornemen om met ingang van de voorjaarsnota 2017 de artikelstructuur voor het begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties aan te passen. ...

Halfjaarrapportages juli-december 2016 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportages juli-december 2016 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2017 Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten leggen eens per half jaar een schriftelijke verantwoording af over de geleverde werkzaamheden. ...

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 6 juli 2017 Hierbij bied ik u de eenentwintigste voortgangsrapportage aan van de Voortgangscommissie Curaçao en de vierentwintigste tot en met zesentwintigste voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Sint Maarten1. ...

Antwoorden n.a.v. vragen AO Venezuela d.d. 5 oktober 2016 inzake contact regeringen Nederland en Aruba rondom proces raffinaderij (Dossier 34550-IV)
Antwoorden n.a.v. vragen AO Venezuela d.d. 5 oktober 2016 inzake contact regeringen Nederland en Aruba rondom proces raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 oktober 2016 Tijdens het Algemeen Overleg Venezuela op 5 oktober jl. heb ik toegezegd uw Kamer voor de begrotingsbehandeling van Begrotingshoofdstuk IV Koninkrijksrelaties nader te informeren aangaande de contacten tussen de regering van Nederland en Aruba voorafgaand aan en gedurende de verschillende onderhandelingen over de aankoop en heropening van de raffinaderij. ...

Subsidievaststelling Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) 2004-2014 (Dossier 34550-IV)
Subsidievaststelling Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) 2004-2014 Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Tijdens het wetgevingsoverleg jaarverantwoording 2015 met de Tweede Kamer op 23 juni jl. ...

Reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma t.b.v. het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 (Dossier 34550-IV)
Reactie op vragen van de commissie over het FDA-programma t.b.v. het Verzamel Algemeen Overleg op 15 december 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 december 2016 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft mij enkele vragen gesteld over het FDA-programma en mij verzocht om reactie op deze vragen te verzenden ten behoeve van het Verzamel AO Caribische delen van het Koninkrijk op 15 december 2016. ...

Aanbieding ontslag Kabinet Koeiman en ontbinding van de Staten van Curaçao (Dossier 34550-IV)
Aanbieding ontslag Kabinet Koeiman en ontbinding van de Staten van Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 februari 2017 Op 5 oktober 2016 hebben de Statenverkiezingen op Curaçao plaatsgevonden. ...

Reactie op de uitslag van de verkiezingen te Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Reactie op de uitslag van de verkiezingen te Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 oktober 2016 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties d.d. 5 oktober om een reactie op de uitslag van de verkiezingen op Sint Maarten en Curaçao, inclusief appreciatie van de gevolgen daarvan voor het Koninkrijk, bericht ik als volgt. ...

Bekrachtiging besluiten verkiezingen Curaçao (Dossier 34550-IV)
Bekrachtiging besluiten verkiezingen Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 april 2017 In mijn brief aan uw Kamer van 31 maart jl. ...

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 februari 2017 In aanvulling op de brief van 20 december 2016 (Kamerstuk 34 550 IV, nr. 23) en vooruitlopend op de Slotwet 2016 informeer ik u over enkele zaken in de realisatie van de begroting 2016. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2016 (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2017 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 20161. ...

Ontbinding van de Staten van Curaçao en stand van zaken rond de nieuwe verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Ontbinding van de Staten van Curaçao en stand van zaken rond de nieuwe verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2017 In uw brief van 23 februari 2017 vraagt u mij uw Kamer op de hoogte te brengen van de stand van zaken rond de aanstaande verkiezingen op Curaçao en een aantal verwante zaken. ...

Stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij (Dossier 34550-IV)
Stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 20 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 december 2016 Conform toezegging informeer ik uw Kamer hierbij over de huidige stand van zaken van de inspectie van de Isla-raffinaderij. ...

Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties (Dossier 34550-IV)
Uitvoering begroting 2016 Koninkrijksrelaties Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 december 2016 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2016, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2016 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begroting Koninkrijksrelaties (IV). ...

Uitslag verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Uitslag verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 4 mei 2017 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van 19 april jl. uw Kamer periodiek te informeren over de voortgang van de verkiezingen op Curaçao, bericht ik u in aanvulling op mijn brief aan uw Kamer van 1 mei jl. ...

Halfjaarrapportages januari - juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportages januari - juni 2017 CAft Aruba en Cft Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 42 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 september 2017 Het College Aruba financieel toezicht en het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten leggen eens per half jaar een schriftelijke verantwoording af over de geleverde werkzaamheden. ...

Informatie over de verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Informatie over de verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 31 maart 2017 Tijdens het debat met uw Kamer over de consequenties van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het Statuut op donderdag 30 maart jl. heb ik u toegezegd u nader te zullen informeren over de verkiezingen op Curaçao (Handelingen II 2016/17, nr. 62, debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor het Statuut). ...

Informatie over de verkiezingen op Curaçao (Dossier 34550-IV)
Informatie over de verkiezingen op Curaçao Brief regering begroting financiën Nr. 35 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 mei 2017 Vrijdag 28 april jl. hebben de verkiezingen voor de Staten van Curaçao plaatsgevonden. ...

Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de eerste helft van 2016 (Dossier 34550-IV)
Halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de eerste helft van 2016 Brief regering begroting financiën Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 september 2016 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de eerste helft van 20161. ...