Zoeken


Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

29 resultaten

Stand van zaken omtrent de Isla raffinaderij (Dossier 34300-IV)
Stand van zaken omtrent de Isla raffinaderij Brief regering begroting financiën Nr. 6 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 2 oktober 2015 Op 9 september j.l. ontving ik uw verzoek u te informeren over de laatste stand zaken omtrent de Isla-raffinaderij. ...

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 januari 2016 Hierbij bied ik u de twaalfde tot en met de veertiende voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Curaçao aan en de Uitvoeringsrapportages van de Minister van Justitie van Curaçao betreffende het Korps Politie Curaçao en het Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK)1. ...

Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de constitutionele crisis op Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 6 oktober 2015, over de constitutionele crisis op Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 7 oktober 2015 Ik heb kennis genomen van de kabinetscrisis in Sint Maarten. ...

Uitvoering begroting 2015 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) (Dossier 34300-IV)
Uitvoering begroting 2015 Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H) Brief regering begroting financiën Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 december 2015 Hierbij informeer ik uw Kamer, vooruitlopend op de Slotwet 2015, over enkele zaken die in de realisatie van de begroting 2015 (uitgaven) raken aan het artikelniveau in de begrotingen van Koninkrijksrelaties (IV) en BES-fonds (H). ...

Stand van zaken diverse onderwerpen Caribisch Nederland (Dossier 34300-IV)
Stand van zaken diverse onderwerpen Caribisch Nederland Brief regering begroting financiën Nr. 54 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 april 2016 Middels deze brief informeer ik u graag over de stand van zaken op een aantal terreinen daar waar het Caribisch Nederland betreft. ...

Constitutionele crisis Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Constitutionele crisis Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2015 Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober 2015, waarin u verzoekt om een terugblik op de regeringscrisis in Sint Maarten en een vooruitblik op de nieuwe situatie inclusief appreciatie van deze terug- en vooruitblik, bericht ik u als volgt. ...

Halfjaarrapportage juli-december 2015 Cft Curacao en Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Halfjaarrapportage juli-december 2015 Cft Curacao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 52 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 maart 2016 Het College financieel toezicht Curacao en Sint Maarten legt eens per half jaar schriftelijk verantwoording af over de geleverde werkzaamheden. ...

Politieke verantwoordelijkheid voor de heffing van dubbele belasting op leveringen van goederen via Sint Maarten aan Sint Eustatius en Saba (Dossier 34300-IV)
Politieke verantwoordelijkheid voor de heffing van dubbele belasting op leveringen van goederen via Sint Maarten aan Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2015 In uw brief van 29 oktober jl. verzoekt u mij uw Kamer te berichten wie uiteindelijk politiek verantwoordelijk is voor de heffing van dubbele belasting op leveringen van goederen via Sint Maarten aan Sint Eustatius en Saba. ...

Kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland over de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland: “Vijf jaar verbonden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Europees Nederland” (Dossier 34300-IV)
Kabinetsreactie op het rapport van de evaluatiecommissie Caribisch Nederland over de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur van Caribisch Nederland: “Vijf jaar verbonden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Europees Nederland” Brief regering begroting financiën Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 mei 2016 Op 12 oktober 2015 heeft de evaluatiecommissie Caribisch Nederland, onder voorzitterschap van mw. drs. ...

Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Voortgangsrapportages Curaçao en Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 56 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 april 2016 Hierbij bied ik u de vijftiende tot en met de achttiende voortgangsrapportage van de Voortgangscommissie Curaçao en de Uitvoeringsrapportages van de Minister van Justitie van Curaçao aan1. ...

Vervolg op de motie van het lid Van Laar betreffende de geschillenregeling (Kamerstuk 34300 IV, nr. 12) (Dossier 34300-IV)
Vervolg op de motie van het lid Van Laar betreffende de geschillenregeling (Kamerstuk 34300 IV, nr. 12) Brief regering begroting financiën Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 29 oktober 2015 In het vervolg op de motie van het lid Van Laar betreffende de geschillenregeling1, ingediend tijdens het debat over hoofdstuk IV van de begroting (Koninkrijksrelaties) op 8 oktober 20152 en aangenomen door Uw Kamer op 13 oktober 2015,3 heb ik de in de bijlage gevoegde brieven gestuurd aan de Ministers-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten4. ...

Reactie op het verzoek om toezending van een kabinetsreactie op de Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Dossier 34300-IV)
Reactie op het verzoek om toezending van een kabinetsreactie op de Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 november 2015 In reactie op het schriftelijk verzoek van de Voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2015 om u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het meireces 2016, een kabinetsreactie (inclusief een reactie van de Staatssecretaris van SZW) op de Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba door de Evaluatiecommissie aan de Kamer te sturen, bericht ik u als volgt. ...

Politieke ontwikkelingen Sint Maarten (Dossier 34300-IV)
Politieke ontwikkelingen Sint Maarten Brief regering begroting financiën Nr. 33 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 december 2015 Naar aanleiding van uw brief van 25 november 2015 waarin u verzoekt de Kamer nader te informeren over de situatie op Sint Maarten, in het licht van de meest recente politieke ontwikkelingen, informeer ik u als volgt. ...

Memorie van toelichting (Dossier 34300-IV)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting begroting financiën Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave A. ...

Voorstel van wet (Dossier 34300-IV)
Voorstel van wet Voorstel van wet begroting financiën Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 15 september 2015 Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...

Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht (Dossier 34300-IV)
Mededeling dat de Raad van State een blanco advies heeft uitgebracht Brief regering begroting financiën Nr. 3 MEDEDELING Den Haag, 15 september 2015 Op 7 september jl. heeft de Afdeling advisering van de Raad van State advies uitgebracht over dit voorstel van wet. ...

Halfjaarrapportage juli-december 2015 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) (Dossier 34300-IV)
Halfjaarrapportage juli-december 2015 van het College Aruba financieel toezicht (CAft) Brief regering begroting financiën Nr. 57 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 mei 2016 Het College Aruba financieel toezicht legt eens per half jaar schriftelijk verantwoording af over de geleverde werkzaamheden. ...

Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Dossier 34300-IV)
Evaluatie uitwerking nieuwe staatkundige structuur Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 12 oktober 2015 In de Slotverklaring van de Miniconferentie over de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op 10 en 11 november 2006 is vastgelegd dat vijf jaar na de transitie de uitwerking van deze nieuwe staatkundige structuur wordt geëvalueerd door Nederland en de drie eilanden gezamenlijk. ...

Vijfde voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Dossier 34300-IV)
Vijfde voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Brief regering begroting financiën Nr. 69 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 9 juni 2016 Bijgaand ontvangt u de voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba1. ...

Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2015 (Dossier 34300-IV)
Halfjaarrapportage College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 2015 Brief regering begroting financiën Nr. 50 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 maart 2016 Hierbij zend ik u ter informatie de halfjaarrapportage van het College financieel toezicht voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba over de tweede helft van 20151. ...