Zoeken


Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

Dossier
Status
Partij
Datum
Van:
Tot:

6 resultaten

Aankondiging van het intrekken van het voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Dossier 33935)
Aankondiging van het intrekken van het voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 september 2014 Op dit moment is bij Uw Kamer het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Kamerstukken 33 935) aanhangig, dat er toe strekt een deelfonds sociaal domein in te stellen in verband met de aanstaande decentralisaties in het sociaal domein. ...

Koninklijke boodschap (Dossier 33935)
Koninklijke boodschap Koninklijke boodschap bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Tijdelijke wet deelfonds sociaal domein). ...

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 33935)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 8 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 oktober 2014 Bij Koninklijke boodschap van 13 mei 2014 is bij Uw Kamer ingediend het wetsvoorstel houdende tijdelijke bepalingen in verband met de instelling van een deelfonds sociaal domein (Kamerstuk 33 935), dat er toe strekt een deelfonds sociaal domein in te stellen in verband met de aanstaande decentralisaties in het sociaal domein. ...

Memorie van toelichting (Dossier 33935)
Memorie van toelichting Memorie van toelichting bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen deel 1. ...

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport (Dossier 33935)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 4 ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT1 Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State d.d. 14 maart 2014 en het nader rapport d.d. 7 mei 2014, aangeboden aan de Koning door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. ...

Voorstel van wet (Dossier 33935)
Voorstel van wet Voorstel van wet bestuur gemeenten organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid Nr. 2 VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. ...