Zoeken


Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

Soort
Dossier
Status
Partij
Indieners
Datum
Van:
Tot:

1 resultaat

Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel (Dossier 32220)
Brief houdende intrekking van het wetsvoorstel Brief regering arbeidsvoorwaarden bestuur parlement werk Nr. 13 BRIEF HOUDENDE INTREKKING VAN HET WETSVOORSTEL Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 maart 2013 Bij koninklijke boodschap van 24 november 2009 is bij de Tweede Kamer ingediend een voorstel van wet houdende wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met de rechtstreekse betaling van vergoedingen aan politieke ambtsdragers (Kamerstukken II 2009/2010, 32 220). ...